Jęczmień wykorzystuje wodę bardziej efektywnie niż inne zboża. W rezultacie, w wielu przypadkach może być uprawiany bez nawadniania. Jednak prawie 50% komercyjnych upraw jęczmienia na suchych obszarach jest nawadniana. Gdy wybrano niską gęstość siewu, prawdopodobnie rośliny nie będą utrzymywać wilgoci, ponieważ często będzie zwiększać się ich wzrost wegetatywny (1).

Zapotrzebowanie na wodę w różnych fazach rozwoju jęczmienia

Rośliny jęczmienia potrzebują co najmniej 100 mm, a częściej 125 mm wody od kiełkowania do fazy, w której wytwarzane są organy generatywne, aby wytworzyć nasiona. Zapotrzebowanie na wodę podczas wzrostu wegetatywnego różni się w zależności od temperatury otoczenia. Na przykład rośliny potrzebują więcej wody do transpiracji podczas ciepłej i suchej wiosny niż podczas chłodnej (2).

Jako roślina klimatu chłodnego, jęczmień najlepiej rośnie w temperaturach około 20 °C. Dzieje się tak, ponieważ w tym zakresie roślina może wykorzystać więcej wody dostępnej w glebie do wzrostu wegetatywnego niż do transpiracji.

Rośliny zbożowe, takie jak jęczmień, zużywają około 2 do 3 mm wody dziennie wody w fazie krzewienia, podczas gdy potrzebują jej nieco więcej (około 3 do 5 mm wody) w fazie wydłużania łodygi. Gdy temperatura otoczenia przekracza 25 °C, roślina potrzebuje najwięcej wody (5 mm/dzień). W ciągu jednego tygodnia jęczmień zużywa około 20 do 35 mm wody w fazie wydłużania i wzrostu łodygi, w zależności od innych warunków środowiskowych, takich jak poziom wilgotności, promieniowanie słoneczne, temperatura i wiatr. W fazie kłoszenia się jęczmienia, często na początku lipca, zużycie wody wzrasta do 7-8 mm/dzień (w idealnych warunkach). Duże użycie wody jest kluczowe dla roślin jęczmienia od połowy czerwca do końca lipca lub początku sierpnia. Znaczne obniżenie plonów może mieć miejsce, jeśli w tym okresie wilgotność nie będzie na pożądanym poziomie. W fazie kłoszenia potrzeby dotyczące wody i jej zużycia pozostają wysokie. Po fazie kłoszenia jęczmień będzie nadal zużywał od 7 do 8 mm wody dziennie do fazy kwitnienia i rozwoju ziarniaków (w idealnych warunkach wzrostu). W miarę rozwoju ziarniaków zużycie wody maleje i gwałtownie spada, gdy rośliny osiągają dojrzałość. Niektóre wyniki badań pokazują, że w optymalnych warunkach środowiskowych, na każde 25 mm wykorzystanej wody, jęczmień wyprodukuje od 0,34 do 0,47 ton ziarna/hektar (2).

Wszystkie informacje wymienione powyżej to tylko ogólne wytyczne, których nie należy stosować bez przeprowadzenia badań. Nie ma na świecie dwóch identycznych pól, dlatego nie należy dobierać metod nawożenia bez uwzględnienia danych z badań gleby, analizy tkanek i historii pola.

Referencje

https://mccc.msu.edu/wp–content/uploads/2016/09/ManagingCoverCropsProfitably_Barley.pdf

https://open.alberta.ca/dataset/9a017865-5692-464d-92ac-93b5d50558db/resource/c0d20e0c-9f14-4f6d-8144-b8a6bc3452ba/download/5485851-2011-agri–facts–crop–water–use–requirements–revised-100-561-1-2011-11.pdf

 

Jęczmień- historia, informacje o roślinie oraz o jej wartościach odżywczych

Zasady wyboru najlepszej odmiany jęczmienia

Przygotowanie gleby do uprawy jęczmienia, wymagania dotyczące gleby, wymagania dotyczące siewu

Nawadnianie jęczmienia- metody i wymagania

Wymagania dotyczące nawożenie jęczmienia oraz metody nawożenia

Szkodniki i choroby jęczmienia

Plon, zbiór i przechowywanie jęczmienia

Zwalczanie chwastów w uprawie jęczmienia

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.