W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, Dobre Praktyki Rolnicze nie kończą się na zbiorach. Czynności związane z przechowywaniem i transportem są również ważne, aby zapewnić dostarczenie czystej i bezpiecznej żywności na stół konsumentów. Poniżej znajdziesz kilka krytycznych kroków.

  • Zaleca się, aby wszyscy pracownicy nosili rękawiczki jednorazowe podczas zbioru świeżych owoców i warzyw.
  • Podczas zbioru owoce i warzywa należy umieścić w odpowiednich i czystych opakowaniach.
  • Przechowuj pełne opakowania w zacienionych miejscach, jeśli nie bezpośrednio w specjalnych obiektach.
  • W przypadku transportu można wybrać odpowiedni pojazd wyposażony w system kontroli temperatury i wilgotności, zgodnie z lokalnymi przepisami.
  • Jeśli planujesz sprzedawać owoce i warzywa na targach, upewnij się, że stoisz w zacienionym miejscu. Ekspozycja świeżych owoców i warzyw na słońce może spowodować oparzenia słoneczne i intensywne oddychanie, co doprowadzi do niskiej jakości produktów, a w konsekwencji do obniżenia ich ceny.

Dobre Praktyki Rolnicze – Podsumowanie

Zrozumienie ryzyka zanieczyszczenia

Dobór upraw i pola, Przygotowanie gleby

Zwierzęta gospodarskie i DPR

Higiena osobista i DPR

Od siewu do zbioru

Łańcuch dostaw żywności (właściwe przechowywanie i transport)

 

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.