Rozpoczęcie uprawy ziemniaków – komercyjna uprawa ziemniaków

 

Uprawa ziemniaków – jeśli jest prowadzona w sposób racjonalny i skalowalny – może być dobrym źródłem dochodu, pod warunkiem, że mamy do dyspozycji dobrze zdrenowaną, żyzną glebę o pH 5,2-6,7. Niezbędna jest również ekspozycja na bezpośrednie światło słoneczne. Sadzeniaki ziemniaków, wraz z warunkami glebowymi, to dwa najważniejsze czynniki decydujące o powodzeniu hodowli ziemniaków. Ważny jest również klimat. Do inicjacji bulw wymagana jest temperatura nocna poniżej 15°C. Optymalna temperatura gleby dla normalnego wzrostu bulw to 15 do 18°C.

 

Zakup sadzeniaków ziemniaka stanowi około 50% całkowitych wydatków. Do sadzenia i zbioru ziemniaków może być również potrzebny dobrze przegniły kompost, nawozy i oczywiście wypożyczone maszyny rolnicze (ręczne sadzenie lub wykopywanie ziemniaków na dużą skalę jest bardzo pracochłonne). Dużą zaletą uprawy ziemniaków jest długi okres przechowywania (do roku), co daje producentom (którzy mogą przechowywać ziemniaki) elastyczność i wiele opcji w zakresie cen i marketingu geograficznego ich produkcji.

Sprawdź: Ziemniaki cena hurtowa i hurtownie

 

Informacje o ziemniaku

Uprawa ziemniaków

Komercyjna uprawa ziemniaka

Wymagania dotyczące gleby i jej przygotowanie pod uprawę ziemniaków

Sadzenie ziemniaków, ilość wysiewu i rozstawa roślin

Wymagania nawozowe ziemniaka

Wymagania wodne ziemniaka i systemy nawadniania

Szkodniki i choroby ziemniaka

Zbiór i przechowywanie ziemniaków

Q&A na temat ziemniaka

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.