Jak zmiany klimatyczne wpływają na rolnictwo?

Rolnictwo jest silnie dotknięte zmianami klimatycznymi. Ekstremalne warunki pogodowe zagrażają uprawom, a tym samym finansowemu przetrwaniu milionów drobnych rolników na całym świecie, którzy nie mają dostępu do ubezpieczeń lub dotacji państwowych na wypadek utraty zbiorów. Zmiany klimatyczne obejmują znaczące zmiany temperatury, opadów lub układu wiatru, wśród innych efektów, które występują przez kilka dekad lub dłużej. Wszystkie te nagłe zmiany zagrażają uprawom wszelkiego rodzaju, zmniejszają plony i pozostawiają rolników bez planu, jak odwrócić skutki zmian klimatu.

Referencja

https://www.epa.gov/agriculture/agriculture-and-climate

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.