Higiena osobista jest jednym z najważniejszych czynników w zapobieganiu każdemu z trzech rodzajów zanieczyszczeń. Przed wejściem na obszary produkcyjne, rolnicy powinni regularnie i odpowiednio myć ręce, przy użyciu środków dezynfekujących. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych odradza się wchodzenie na teren zakładu produkcyjnego. Pracownicy powinni również nosić odpowiednią odzież, rękawice oraz mieć krótkie i czyste paznokcie. Każdy pracownik powinien korzystać z odpowiednich urządzeń sanitarnych w określonych odstępach czasu. Toalety muszą być czyste, w pełni wyposażone i znajdować się w odległości spaceru od każdego pola uprawnego. Zaleca się regularne badanie wody pitnej na obecność mikroorganizmów chorobotwórczych. Finalnie, regularne szkolenia i edukacja wszystkich pracowników są kluczem do utrzymania czystości w miejscu pracy i zapobiegania wszelkim zanieczyszczeniom żywności. Idealnie byłoby, gdyby każdy pracownik miał podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Dobre Praktyki Rolnicze – Podsumowanie

Zrozumienie ryzyka zanieczyszczenia

Dobór upraw i pola, Przygotowanie gleby

Zwierzęta gospodarskie i DPR

Higiena osobista i DPR

Od siewu do zbioru

Łańcuch dostaw żywności (właściwe przechowywanie i transport)

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.