Drzewo oliwne jest wieloletnim, wiecznie zielonym drzewem, które może żyć i produkować oliwki przez ponad sto lat. Źródła donoszą, że drzewa oliwne mogą żyć i produkować nowe pędy w niektórych rzadkich przypadkach, nawet w wieku 1800 lat. Drzewo osiąga wysokość 5-20 metrów. Na wysokość drzewa wpływa żywotność osobnika lub odmiany, warunki glebowe i klimatyczne oraz stosowane metody uprawy. Pień jest cylindryczny, na młodych drzewach gładki, na starszych chropowaty, ponieważ z upływem czasu pojawiają się grudki różnej wielkości.

 

System korzeniowy drzew oliwnych rozwija się pionowo do trzeciego lub czwartego roku życia. W późniejszym okresie pierwotny system korzeniowy zostaje zastąpiony innym, kłaczkowatym systemem korzeniowym, wytwarzanym głównie przez sferoplasty powstające w szyjce drzewa oliwnego, tuż pod powierzchnią gleby. Charakter gleby w dużej mierze decyduje o sposobie rozwoju systemu korzeniowego. W niektórych przypadkach odnotowano, że drzewa oliwne wykształciły korzenie, które osiągnęły 12 metrów szerokości i 6 metrów głębokości.

Drzewa oliwne są uprawiane na całym świecie na obszarze obejmującym ponad 15 milionów hektarów. Liczba uprawianych drzew oliwnych osiąga, a może nawet przekracza zadziwiającą liczbę 1 miliarda. Około 80% tych drzew znajduje się w regionie śródziemnomorskim. Kraje takie jak Hiszpania, Włochy, Grecja, Tunezja i inne tradycyjnie eksportują oliwę z oliwek. Produkt ten jest zwykle podstawą rolniczego rozwoju gospodarczego i stabilności niektórych z tych krajów. Jednak inne kraje, takie jak USA, Australia, Japonia, Chiny itp. w ciągu ostatnich dwóch dekad zdały sobie sprawę z ogromnego znaczenia gospodarczego i strategicznego drzew oliwnych, dając tym samym motywację finansową plantatorom oliwek do uzyskania autonomii w zakresie produktów z oliwek.

 

Drzewo oliwne odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ nie tylko jest w stanie rozwijać się na ziemi, która nie nadaje się do innych upraw, ale również pomaga chronić glebę przed erozją. Głównymi produktami wytwarzanymi z owoców drzewa oliwnego są oliwa z oliwek i oliwki stołowe. Wytłoczyny z oliwek znajdują wiele zastosowań przemysłowych. Niektóre inne produkty uboczne, które mogą mieć znaczenie gospodarcze, to liście, drewno, owocnia itp. Drzewa oliwne są często uprawiane w donicach w pomieszczeniach lub na zewnątrz jako rośliny ozdobne.

Rodzaj oliwka (Olea) obejmuje 30 różnych gatunków, które są uprawiane na pięciu kontynentach. Najważniejszymi z nich są: Oliwka europejska (Olea europea. L.), podgatunek euromediterranea, Oliwka europejska (Olea europea. L)., podgatunek cuspidate Vall, Cif, Oliwka europejska (Olea europea. L)., podgatunek laperrini Batt i Trab, Olea chrysophylla Lamk, Olea hochstetteri, Olea somaliensis, Olea subtrinervata.

 

Q&A na temat drzewa oliwnego

Wymagania nawozowe drzewa oliwnego

Uprawa drzewa oliwnego

Ekologiczna uprawa drzew oliwnych

Wymagania klimatyczne i temperaturowe drzewa oliwnego

Informacje o drzewie oliwnym

Wymagania wodne drzewa oliwnego

Owocowanie przemienne drzewa oliwnego

Zapylanie i romnażanie drzewa oliwnego

Przycinanie drzew oliwnych

Zbiór oliwek

Czy farmy oliwne są dochodowe?

Wymagania glebowe drzewa oliwnego

Sadzenie drzew oliwnych

Szkodniki I choroby drzew oliwnych

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.