Dobre Praktyki Rolnicze (znane również jako DPR lub GAP od ang. good agricultural practices) to szereg metod, które rolnicy muszą stosować w celu ochrony

  • własnego zdrowia i dobrego samopoczucia
  • zdrowia i dobrego samopoczucia osób spożywających ich produkty
  • środowiska

Standardy mogą się różnić w poszczególnych krajach ze względu na różne ramy regulacyjne i prawne, ale filozofia pozostaje taka sama. Reguły i zasady Dobrych Praktyk Rolniczych pozwalają na utworzenie nastawienia prewencyjnego tym samym zapobiegając sytuacjom, w których dochodzi do problemu, który trzeba rozwiązać.

Wdrożenie Dobrych Praktyk Rolniczych niewątpliwie doprowadzi do długoterminowego wzrostu dochodów rolników, a jednocześnie pomoże w produkcji i konsumpcji bezpieczniejszej żywności o wyższej jakości. Wreszcie, wdrożenie podstawowych zasad Dobrej Praktyki Rolniczej wymusza zrównoważenie środowiskowe. Regularne szkolenia i edukacja są niezbędne dla rolników i wszystkich osób uczestniczących w łańcuchu dostaw produktów rolnych i nierolniczych.

Wdrażanie DPR rozpoczyna się wcześnie i ma miejsce na polu (dobór upraw i pola), przechodzi do produkcji i obsługi, a kończy się wraz z lądowaniem produktów na talerzu konsumenta.

Aby uzyskać dalsze wyjaśnienia i szczegółowe lokalne specyfikacje DPR, skonsultuj się z lokalnymi władzami (np. Ministerstwem Rolnictwa)

Dobre Praktyki Rolnicze – Podsumowanie

Zrozumienie ryzyka zanieczyszczenia

Dobór upraw i pola, Przygotowanie gleby

Zwierzęta gospodarskie i DPR

Higiena osobista i DPR

Od siewu do zbioru

Łańcuch dostaw żywności (właściwe przechowywanie i transport)

 

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.