Dlaczego zapylacze są ważne dla rolnictwa?

Rośliny zależą od zapylania. Prawie dziewięćdziesiąt procent dziko kwitnących roślin potrzebuje zapylaczy, takich jak pszczoły, do przenoszenia pyłku w celu udanej reprodukcji. Z kolei te rośliny są krytyczne w funkcjonowaniu ekosystemów. Dostarczają pożywienia, tworzą siedliska i zapewniają wiele innych zasobów dla wielu gatunków zwierząt. Zapylacze odgrywają zatem kluczową rolę w regulacji usług ekosystemowych wspierających produkcję żywności, siedliska i zasoby naturalne. W skali globalnej prawie 90% dzikich gatunków roślin kwitnących zależy od zapylania przez zwierzęta.

Mają one zasadnicze znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej i dostosowania systemów produkcji żywności przez człowieka do zmian klimatu. Zapylacze odgrywają kluczową i coraz większą rolę w procesie produkcji żywności. Wielkość produkcji upraw zależnych od zapylaczy wzrosła trzykrotnie w ciągu ostatnich pięciu dekad, co sprawiło, że jesteśmy bardziej zależni od zapylania. Uprawy te obejmują owoce i warzywa i są niezbędne w diecie i żywieniu ludzi, ponieważ dostarczają nam witamin i minerałów.”

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.