Dlaczego gatunki inwazyjne są niebezpieczne dla środowiska?

Gatunki inwazyjne są niebezpieczne dla środowiska, ponieważ w niewielkim stopniu konkurują z lokalnymi gatunkami o ograniczone zasoby i zaburzają lokalne ekosystemy. W wielu przypadkach gatunki inwazyjne przenoszą niebezpieczne choroby lub zmuszają gatunki rodzime do zmiany miejsca bytowania w celu znalezienia pożywienia i schronienia. W rezultacie gatunki rodzime (rośliny lub zwierzęta) są poddawane presji i mogą wyginąć, co szkodzi bioróżnorodności i naturalnej równowadze ekosystemów.

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.