Co to jest zrównoważone rolnictwo?

Zrównoważone rolnictwo to filozofia i zestaw praktyk, które łącznie spełniają trzy różne warunki:

  • Poszanowanie środowiska i ochrona zasobów naturalnych
  • Zapewnienie sprawiedliwego i odpowiedniego dochodu dla współczesnych rolników
  • Nienaruszanie zdolności następnych pokoleń do życia z rolnictwa jak również otrzymywania sprawiedliwego i odpowiedniego dochodu w przyszłości. Istnieją tysiące przykładów i różnych aspektów zrównoważonego rolnictwa.

Jako ogólna filozofia, przyjęcie zrównoważonego rolnictwa oznacza, że można wyprodukować odpowiednią ilość plonów z danej uprawy, ale jednocześnie nie zanieczyszczać środowiska (gleby, powietrza, wody), nie uszczuplać żadnych zasobów naturalnych i nie zakłócać ekosystemu i bioróżnorodności swoimi działaniami. Tworzenie zdrowej gleby na lata, recykling, minimalizacja wszelkiego rodzaju odpadów oraz racjonalizacja zasobów wodnych to również zasady zrównoważonego rolnictwa. Przykład: Opryskiwanie herbicydem o szerokim spektrum działania bez świadomości konsekwencji nie jest metodą zgodną ze zrównoważonym rolnictwem, ponieważ zabijesz natychmiast wiele różnych gatunków roślin i owadów. Jednocześnie większość z nich może nie być groźna dla Twoich upraw. Z drugiej strony, stwierdzono, że płodozmian wzmacnia glebę, tłumi chwasty i zmniejsza ich populację. Tak więc, płodozmian jest metodą, która dąży do tego samego rezultatu co poprzednia metoda (oprysk herbicydem o szerokim spektrum działania), ale jest zgodna ze zrównoważonym rolnictwem, ponieważ szanuje środowisko i promuje bioróżnorodność. 

Co jest największym czynnikiem zniechęcającym do wprowadzenia zasad zrównoważonego rolnictwa?

Największą przeszkodą we wprowadzaniu zasad zrównoważonego rolnictwa jest brak edukacji, a drugą jest brak kapitału posiadanego przez rolników. Z jednej strony, rolnicy mogą nie znać konsekwencji braku ustanowienia zrównoważonego rolnictwa, więc nadal stosują stare, tradycyjne metody, które degradują zasoby naturalne i zanieczyszczają środowisko. Z drugiej strony, niektórzy mogą nie być w stanie wprowadzić zasad zrównoważonego rolnictwa z powodu braku kapitału. Wprowadzenie metod zrównoważonego rolnictwa wymaga tysięcy małych kroków, które wszystkie razem doprowadzą rolnika do następnego poziomu w ciągu 3-4 lat. Jednak niektórzy rolnicy nie mogą czekać tak długo i polegają wyłącznie na tegorocznych dochodach. Na przykład, kiedy rolnik widzi, że w uprawie pojawił się niebezpieczny chwast, który silnie konkuruje z roślinami, znacznie łatwiej jest natychmiast zastosować oprysk herbicydem o szerokim spektrum działania, aby uratować tegoroczne plony, niż opracować strategię stopniowego tłumienia chwastów poprzez praktyki zrównoważonego rolnictwa. Rządy, instytucje i decydenci są odpowiedzialni za stworzenie realistycznego planu inwestowania w szkolenia, subsydiowanie produkcji i zachęcanie rolników do stosowania zrównoważonych praktyk rolniczych. Opinia publiczna może również nagradzać zrównoważone praktyki rolnicze poprzez zmianę zachowań konsumentów, wykazujących wyraźne preferencje dla producentów stosujących zrównoważone praktyki rolnicze.

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.