Czym jest wytrzymałość (resilience)?

Wytrzymałość oznacza zdolność do podnoszenia się z trudnych sytuacji. Wytrzymałość może być stosowana do opisu pojedynczej rośliny lub całego ekosystemu. Odnosi się do zdolności organizmu do wytrzymania warunków stresowych i szybkiego powrotu do zdrowia. Na przykład jako odporną określamy roślinę uprawną, której udaje się przetrwać, zachować wzrost i reprodukcję w czasie suszy oraz odzyskać wigor i potencjał plonowania w krótkim czasie po ustąpieniu suszy. 

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.