Czym jest rolnictwo na potrzeby własne?

Rolnictwo na własne potrzeby to forma rolnictwa, która była praktykowana przez tysiące lat przez ludzi na całym świecie, a obecnie jest praktykowana w niektórych częściach świata. W tej formie rolnictwa ludzie uprawiają różne rośliny, aby wyżywić swoje rodziny, a nie sprzedawać je na rynkach. Większość zebranych plonów jest konsumowana w obrębie rodziny, a tylko bardzo mała część zbiorów może być pozostawiona na handel. Rolnictwo niskotowarowe jest przeciwieństwem rolnictwa komercyjnego, gdzie zbiory są kierowane na sprzedaż na rynku. Kiedy rolnik praktykuje rolnictwo na własne potrzeby, musi uprawiać bardzo różnorodne rośliny lub zwierzęta gospodarskie, które dobrze przystosowały się do lokalnych warunków (niektóre zboża, owoce, warzywa, drobna produkcja zwierzęca itp.) 

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.