Choć życie pszczół jest cudownie skomplikowane, pszczelarstwo wcale nie musi takie być. Może to być tak proste, jak postawienie ula, czekanie przez kilka dni na zasiedlenie go przez rój, a także i wiedza, kiedy i jak zebrać miód bez szkody dla pszczół.

W taki właśnie sposób pszczelarze z całej Afryki od stuleci pozyskują ogromne ilości miodu i wosku pszczelego, utrzymując jednocześnie liczne i zdrowe populacje pszczół. Ich podejście jest praktyczne i opłacalne; pszczelarze ci stosują w praktyce lokalną wiedzę ekologiczną na temat idealnych warunków do rozwoju pszczoły miodnej w przyrodzie, i posługują się sprzętem wykonanym z łatwo dostępnych materiałów naturalnych.

Czym jest pszczelarstwo oparte na naturze i jak rolnik może je zaadoptować

Na przykład ule mogą być wyplatane jak kosze z liści palmowych lub rozłupanego bambusa, jak na tym filmie. W takich ulach pszczoły budują plastry tak jak w każdym innym miejscu nadającym się do założenia gniazda, i oczywiście przechowują miód z dala od wejścia. Pszczelarz ma dostęp do plastra od strony przeciwnej do tej, z której pszczoły wchodzą do ula. Jednak opisany system i jego skuteczność nie są czymś charakterystycznym wyłącznie dla pszczelarzy afrykańskich. Na przestrzeni dziejów na całym świecie, nim upowszechniły się ule ramkowe*, pszczelarze radzili sobie dobrze, pozwalając pszczołom na niczym niezakłóconą pracę.

Czym jest pszczelarstwo oparte na naturze i jak rolnik może je zaadoptować

Coraz więcej współczesnych pszczelarzy przyjmuje te same zasady: pozwolić pszczołom zadbać o siebie tak, jak one same potrafią najlepiej, a także skupić się na zapewnieniu dostępu do zróżnicowanej i obfitej flory oraz zapewnieniu wydajności termicznej ula. Wyznający powyższe zasady pszczelarze unikają stosowania zabiegów weterynaryjnych przeciwko warrozie, starając się w jak największym stopniu ograniczać ingerencję w cykl życia rodziny pszczelej.

Trzeba się jeszcze wiele nauczyć, aby hodować pszczoły po prostu zgodnie z ich naturą. Kluczem jest dogłębne zrozumienie ich cyklu życia i zachowania w ekosystemie, który z nimi dzielimy. Aby budować tanie ule, które będą dobrze służyć zarówno pszczołom, jak i pszczelarzom, aby przyciągać i łapać roje, obserwować rozwój rodzin pszczelich, zbierać i przetwarzać produkty pszczele, a także aby zbudować wokół swojego przedsiębiorstwa pszczelarskiego sieć wspierającą rolników, pszczelarzy, klientów i sąsiadów, potrzeba wielu różnorakich umiejętności.

Czym jest pszczelarstwo oparte na naturze i jak rolnik może je zaadoptować

Aby dowiedzieć się więcej o pszczelarstwie naturalnym oraz uzyskać dostęp do licznych praktycznych materiałów i publikacji pokazujących, jak ludzie praktykują ten rodzaj pszczelarstwa na całym świecie, odwiedź Internetowe Centrum Zasobów Bees for Development.

* Uwaga: Ule ramkowe zmuszają pszczoły do budowania plastrów w równoległych ramkach, dzięki czemu pszczelarz może łatwo przenosić poszczególne plastry. Prawdą jest, że ule ramkowe oraz korzystanie z wirówek (miodarek) i węzy pozwalają na powrót plastra do rodziny pszczelej, która dzięki temu może wyprodukować więcej miodu. Wiąże się to z dwoma kosztami: kosztownym sprzętem i rezygnacją z produkcji wosku pszczelego. Istnieje wiele powodów, dla których tak wielu pszczelarzy decyduje się na używanie uli nierozbieralnych lub uli z górną belką. 

Aby dowiedzieć się więcej o pszczelarstwie naturalnym i uzyskać dostęp do wielu praktycznych materiałów i artykułów przedstawiających, jak ludzie pracują z pszczołami całym świecie, odwiedź internetowe centrum zasobów Bees for Development. resources.beesfordevelopment.org

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.