Zakładanie gospodarstwa oliwnego

Gospodarstwa oliwne są rzeczywiście bardzo dochodowe w średnim i długim okresie, pod warunkiem, że klimat i region są odpowiednie do uprawy drzew oliwnych. Jednakże, jak to się dzieje w prawie wszystkich rolniczych i hodowlanych działaniach komercyjnych, pierwszy rok jest rokiem wprowadzającym. Rolnik dokonuje niewielkiej inwestycji, aby sprawdzić swoje siły i zdobyć podstawowe rozeznanie na rynku, nie oczekując znacznych dochodów. W drugim, trzecim i czwartym roku rolnik zdobędzie wystarczające doświadczenie i dane rynkowe, aby podjąć decyzję o rozszerzeniu inwestycji na większą skalę, wyborze innego miejsca/odmiany, dostosowaniu metod uprawy i sprzedaży.

Szczególnie w przypadku uprawy drzew oliwnych rolnik powinien być cierpliwy, ponieważ drzewa oliwne osiągają dobre plony po 5 lub 6 roku życia. Oznacza to, że jeżeli rolnik wybiera i sadzi młode 2-3-letnie drzewka, może oczekiwać dobrych plonów po około 2-4 latach od założenia gospodarstwa oliwnego. Ponadto, jak to się dzieje w przypadku prawie wszystkich drzew owocowych, potrzebna jest ekonomia skali. Oznacza to, że nie można dobrze zarabiać i żyć wyłącznie z uprawy 30 czy 50 drzewek oliwnych, ponieważ koszty stałe z pewnością osiągną (jeśli nie przekroczą) dochodów. Minimalna liczba drzew zapewniająca dobry dochód waha się w zależności od kraju. Można jednak powiedzieć, że gospodarstwo o powierzchni 1 hektara (10 000 metrów kwadratowych) z 300 drzewkami to dobry początek. Ceny oliwy z oliwek można zobaczyć tutaj.

 

Q&A na temat drzewa oliwnego

Wymagania nawozowe drzewa oliwnego

Uprawa drzewa oliwnego

Ekologiczna uprawa drzew oliwnych

Wymagania klimatyczne i temperaturowe drzewa oliwnego

Informacje o drzewie oliwnym

Wymagania wodne drzewa oliwnego

Owocowanie przemienne drzewa oliwnego

Zapylanie i romnażanie drzewa oliwnego

Przycinanie drzew oliwnych

Zbiór oliwek

Czy farmy oliwne są dochodowe?

Wymagania glebowe drzewa oliwnego

Sadzenie drzew oliwnych

Szkodniki I choroby drzew oliwnych

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.