Co to jest zakwaszenie gleby i jakie są jego przyczyny?

Zakwaszenie gleby to stopniowe obniżanie się pH gleby na przestrzeni lat. Nie jest to dobre zjawisko, ponieważ negatywnie wpływa na uprawy, rośliny rodzime i dzikie zwierzęta. Gleba i warstwa znajdująca się pod glebą stają się mniej żyzne i mniej przyjazne dla roślin uprawnych i mikroorganizmów glebowych. Chociaż zakwaszenie gleby nastąpiłoby naturalnie i powoli bez ingerencji człowieka, jest ono znacznie przyspieszone przez nowoczesne rolnictwo. Dokładniej mówiąc, głównym powodem zakwaszenia gleby jest szerokie stosowanie nawozów azotowych na bazie amonu. 

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.