Co to jest wypas rotacyjny i adaptacyjny wypas wielowybiegowy ?

Hodowcy zwierząt muszą podejmować działania przeciwko wylesianiu i całkowitemu zniszczeniu flory, które mogą być wynikiem nadmiernego wypasu. Dlatego kupują lub budują przenośne ogrodzenia, aby rotować zwierzęta w obrębie pola i unikać wylesiania spowodowanego ich wypasem. W takim przypadku stosują tzw. wypas rotacyjny. Oznacza to, że na przykład dzielą swój obszar na 5 lub 6 równych części i pozwalają swoim zwierzętom wypasać się przez dwa tygodnie tylko w części pierwszej. Po upływie dwóch tygodni lub wcześniej, jeśli zaobserwują, że 80% ich plantacji zmniejszyło się z powodu wypasu, blokują dostęp do części 1 i pozwalają zwierzętom pasać się tylko w części 2. Po dwóch tygodniach blokują dostęp do części 2 i przemieszczają zwierzęta do części 3 itd. W tym schemacie pastwisko we wszystkich częściach pola będzie miało odpowiedni czas (co najmniej 8-10 tygodni) na ponowny wzrost, wytworzenie głębszych korzeni i prawidłowy rozwój, bez ryzyka wylesienia i całkowitego zniszczenia. Adaptacyjny wypas wielowybiegowy jest formą wypasu rotacyjnego, w którym na krótkim obszarze przez bardzo krótki okres pozwala się na wypas wielu zwierząt. Po tym czasie obszar, który był wypasany, jest pozostawiony do regeneracji przez długi okres czasu. Zaletą jest to, że zwierzęta nie są wybiórcze co do tego, czym mają się żywić, ponieważ są stłoczone na bardzo małej powierzchni, więc pole jest równomiernie wypasane, a następnie pozostawione do regeneracji na długi czas. 

Co to jest wypas ciągły?

Wypas ciągły jest przeciwieństwem wypasu rotacyjnego. Oznacza to, że rolnicy pozwalają zwierzętom swobodnie wypasać się na całym dostępnym obszarze. Aby uniknąć wylesiania z powodu nadmiernego wypasu, obszar musi być wystarczająco duży, a liczba zwierząt stosunkowo niewielka. 

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.