Co to jest uprawa współrzędna i dlaczego jest lepsza od monokultury?

Uprawa współrzędna to metoda rolnicza, która polega na jednoczesnej uprawie dwóch różnych roślin w bardzo bliskiej odległości na polu i zamiennie ze sobą. Na przykład rolnicy często stosują uprawę współrzędną, uprawiając dwa rzędy kukurydzy, następnie dwa rzędy pszenicy, a potem kolejne dwa rzędy kukurydzy. Rolnicy mogą również uprawiać zboże wraz z warzywami lub roślinami pastewnymi. Na powyższym zdjęciu widzimy sadzonki ananasa przeplatane młodymi drzewami kokosowymi na pagórkowatej plantacji z bogatą glebą wulkaniczną w Tagaytay, Cavite na Filipinach.

Pierwszą i najbardziej oczywistą zaletą uprawy międzyplonowej w porównaniu z monokulturą jest to, że promuje ona bioróżnorodność. Ponadto, populacja szkodników zmniejsza się w systemach uprawy współrzędnej, ponieważ różne szkodniki są przyciągane, a w niektórych przypadkach szkodniki konkurują ze sobą. W niektórych przypadkach, jeśli decyzja o uprawie współrzędnej została podjęta mądrze, może wystąpić synergia pomiędzy dwoma uprawami. Oznacza to, że biologia i cechy jednej rośliny mogą być korzystne dla drugiej (na przykład wyższa roślina może zapewnić cień drugiej). Wreszcie, istnieje dywersyfikacja ryzyka w przypadku nagłego wystąpienia choroby. Dzięki uprawie współrzędnej ryzyko jest rozproszone na dwie różne uprawy, a nie na jedną, więc prawdopodobieństwo całkowitego niepowodzenia uprawy jest znacznie niższe. 

Jaka jest różnica między płodozmianem a uprawą współrzędną?

Uprawa współrzędna oznacza uprawę dwóch różnych roślin w tym samym czasie na tym samym polu, podczas gdy płodozmian oznacza, że dwie lub więcej upraw są uprawiane jedna po drugiej. 

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.