Co to jest różnorodność biologiczna i dlaczego jest ważna?

Bioróżnorodność to różnorodność różnych gatunków występujących na danym obszarze oraz różnorodność ekosystemów, które te gatunki tworzą. Zachowanie naturalnej różnorodności biologicznej jest jedną z najważniejszych koncepcji zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego rolnictwa. Każdy ekosystem jest bardziej stabilny i zdrowy, gdy zawiera maksymalną pulę genów gatunków naturalnie występujących na danym obszarze, czyli maksymalną różnorodność biologiczną. To zróżnicowanie genetyczne daje ekosystemowi bezpieczeństwo i zdolność do wychodzenia z trudności i kryzysów. Jeśli coraz więcej gatunków wewnątrz ekosystemu zaczyna wymierać, cały ekosystem wchodzi w strefę zagrożenia. W takim przypadku populacja niektórych gatunków spada do zera, podczas gdy populacja innych gatunków gwałtownie wzrasta. Skutkuje to brakiem żywności, głodem i wyginięciem ogromnej liczby gatunków, co do których na początku kryzysu nikt nie spodziewał się, że będą tak zagrożone. 

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.