Co to jest rolnictwo syntropiczne?

Rolnictwo syntropiczne jest formą rolnictwa regeneracyjnego, które symuluje ekosystemy lasów deszczowych. Wyobraź sobie las deszczowy w Amazonii: setki różnych gatunków roślin współistnieją w harmonii i w bardzo gęstym środowisku. Te gatunki mają oczywiście różne wymagania świetlne, więc wysokie drzewa pochłaniają światło słoneczne i zapewniają cień innym gatunkom, które wymagają mniejszej ilości światła. W rezultacie mamy tysiące różnych roślin, które dojrzewają przez cały rok (nie tylko wiosną i jesienią) i dają pożywienie niesamowitej liczbie gatunków każdego dnia w roku.

Oczywiście, żadna działalność człowieka nie jest w stanie zaprojektować czegoś tak skomplikowanego i genetycznie zróżnicowanego jak amazoński las deszczowy. Mimo to, ludzie praktykujący rolnictwo syntropiczne stosują się do poniższych wskazówek: Sadzą bardzo gęsto wiele gatunków o całkowicie odmiennej morfologii (wysokość i wielkość) i cyklu życia. W rezultacie, jeśli gatunki roślin zostały mądrze dobrane, ludzie mogą zbierać owoce, warzywa, zioła, ziarna i drewno co tydzień przez następne 20 lat. Nie pozostawiają gołej ziemi. Zbierają plony lub przycinają drzewa w odpowiednim czasie tak, aby inne uprawy miały swoją kolej na rozwój i zaczęły produkować plony. Bezpośredni siew jest często preferowany w stosunku do przesadzania w rolnictwie syntropicznym, ponieważ skutkuje bardziej gęstymi i zróżnicowanymi ekosystemami. 

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.