Co to jest rolnictwo monokulturowe?

Rolnictwo monokulturowe oznacza uprawę jednej rośliny na polu w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego. Jednak termin ten jest często używany do opisania uprawy jednej rośliny rok po roku na tym samym polu. Monokultura wymaga zazwyczaj kapitału na nowoczesne maszyny (zwłaszcza do siewu i zbioru) oraz personelu. Z jednej strony, dla hodowcy łatwiejsze i mniej skomplikowane jest zarządzanie jedną uprawą i sprzedaż jednego zbioru. Z drugiej strony, w dłuższej perspektywie monokultura nie jest korzystna dla ekosystemu. Do głównych problemów należy utrata różnorodności biologicznej oraz wzrost liczby odpornych szkodników i patogenów roślinnych przystosowanych do konkretnej uprawy. W systemach monokulturowych obniża się jakość fizyczna, biologiczna i chemiczna gleby. Praktyki takie jak płodozmian i uprawa współrzędna są stosowane w rolnictwie zrównoważonym jako alternatywy dla odwrócenia szkodliwych skutków monokultury. 

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.