Co to jest płodozmian i dlaczego jest dobry?

Płodozmian oznacza, że dwie lub więcej różnych upraw są uprawiane jedna po drugiej. W systemie płodozmianu rolnik nigdy nie uprawia tej samej rośliny w dwóch kolejnych sezonach wegetacyjnych. Stwierdzono, że płodozmian zapobiega erozji gleby, poprawia jej strukturę, zwiększa zawartość składników odżywczych w glebie, promuje bioróżnorodność oraz zmniejsza populację chwastów i szkodników. 

Dlaczego płodozmian zwiększa ilość azotu w glebie?

W większości przypadków, rośliny strączkowe, takie jak lucerna lub koniczyna czerwona, będą wybierane jako jedna z 3 lub 4 upraw w schemacie płodozmianu. Rośliny te są znane z wiązania azotu w glebie. Bakterie Rhizobia znajdujące się w korzeniach roślin przekształcają azot atmosferyczny w formy azotu organicznego, proces jest znany jako wiązanie. Procedura ta dostarcza duże ilości azotu (N) kolejnym uprawom i materii organicznej gleby.

Co sadzić po pomidorze – płodozmian?

Po pomidorze można posadzić roślinę strączkową (fasola, groch, lucerna). 

Co sadzić przed pszenicą – płodozmian?

Rośliny strączkowe, takie jak groch, łubin i soczewica, wiążą azot z powietrza. To zapewnia korzystny dodatek azotu do następnych zbóż, które mogą utrzymywać się dłużej niż jeden rok. Istnieją również inne możliwości. Najbardziej znaczącą korzyścią z zastosowania poplonów w zbożach następczych jest ograniczenie chorób przenoszonych przez glebę i ściernisko. Na przykład w Australii plon pszenicy po uprawach rzepaku lub lnu był średnio o 20 procent wyższy niż po uprawach pszenicy, głównie z powodu redukcji chorób.

Co sadzić przed kukurydzą – płodozmian?

Rośliny strączkowe (takie jak orzechy ziemne i fasola) wiążą azot w glebie. Kiedy ich zielone części i korzenie gniją, azot ten może być wykorzystany przez inne uprawy, takie jak kukurydza. Rezultatem są wyższe, bardziej stabilne plony bez konieczności stosowania drogich nawozów nieorganicznych.

Bibliografia

https://www.fao.org/3/y5146e/y5146e0a.html

https://teca.apps.fao.org/teca/pt/technologies/8367

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.