Co to jest owocowanie naprzemienne?

Owocowanie przemienne to tendencja niektórych drzew owocowych do uzyskiwania znacznie większych niż przeciętne plonów w jednym roku i znacznie mniejszych niż przeciętne plonów w roku następnym. Owocowanie przemienne jest zjawiskiem powszechnym u wielu gatunków drzew owocowych. Powoduje ono poważne problemy pracownicze i ekonomiczne, ponieważ produkcja z roku na rok nie jest taka sama lub prawie taka sama (pod względem ilości). W wielu przypadkach nie jest ona możliwa do przewidzenia przez plantatora.

Drzewo oliwne jest powszechnie znane ze swojej silnej tendencji do naprzemiennego owocowania, co poważnie wpływa na wydajność owoców z roku na rok. Duża produkcja w pierwszym roku usuwa większość różnych węglowodanów, organicznych składników azotu i innych niezbędnych składników odżywczych, co sprawia, że dostępne zasoby są niewystarczające do wyprodukowania nowego plonu w drugim roku. Niektórzy rolnicy uważają, że poprzez dostarczanie drzewom oliwnym nadmiernej ilości składników odżywczych w roku 1 lub 2, mogą zminimalizować zjawisko przemiennego owocowania. Naukowcy dowiedli jednak, że letnie przycinanie i zaawansowane nawadnianie to metody, które mają pewne szanse na osiągnięcie (częściowej) normalizacji produkcji owoców.

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.