Co to jest ochrona gleby i dlaczego jest ważna?

Ochrona gleby jest filozofią i zestawem praktyk, które łącznie mają na celu zminimalizowanie i odwrócenie degradacji gleby. Zmiany klimatyczne i nowoczesne rolnictwo przemysłowe spowodowały bardzo negatywne skutki dla jednego z najważniejszych zasobów naturalnych, jakim jest gleba. Gleba jest drugim co do wielkości magazynem węgla po oceanach. Z powodu interwencji człowieka, niezdrowa gleba uwalnia węgiel do atmosfery, zamiast zatrzymywać go przez tysiące lat. Istnieje wyraźne ryzyko, że ocieplający się klimat może doprowadzić do tego, że gleba będzie emitować więcej gazów cieplarnianych, co może jeszcze bardziej ocieplić klimat w samonapędzającej się spirali. Ponadto ciężka uprawa roli spowodowała fizyczne pogorszenie stanu gleby, a szerokie zastosowanie nawozów azotowych na bazie amonu spowodowało zakwaszenie gleby. Dwa poprzednie czynniki w połączeniu z monokulturą spowodowały biologiczną degradację gleby, co oznacza utratę materii organicznej, a tym samym żyzności. Wreszcie, szerokie zastosowanie chemicznych pestycydów i herbicydów spowodowało zanieczyszczenie gleby.

Aby odpowiedzieć na te wszystkie wyzwania, ochrona gleby obejmuje szereg metod rolniczych, które – jeśli będą przestrzegane – złagodzą i odwrócą te skutki, podczas gdy rolnicy nadal będą mogli produkować plony o odpowiedniej wydajności. Brak orki, płodozmian i zielony nawóz to trzy najważniejsze filary ochrony gleby, które mogą odwrócić utratę fizycznego, biologicznego i chemicznego zdrowia gleby. Racjonalne wykorzystanie wody i pozostawienie resztek pożniwnych na powierzchni są również kluczowe. Stosowanie zintegrowanej ochrony przed szkodnikami i chwastami zamiast masowych oprysków herbicydami i pestycydami o szerokim spektrum działania jest również niezbędnym działaniem zgodnym z zasadami ochrony gleby. Budowanie zdrowej i produktywnej gleby bogatej w mikroorganizmy, która będzie przechowywać więcej węgla i pomoże nam produkować żywność dla rosnącej populacji jest głównym priorytetem.

Bibliografia

https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2015/articles/soil-and-climate-change

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.