Co to jest nawóz zielony?

Zamiast stosować nawozy chemiczne, można wzbogacić glebę i zapobiec jej erozji, sadząc rośliny na nawóz zielony. Nawóz zielony to uprawa, która szybko rozwinie się pomiędzy dwoma uprawami komercyjnymi. Wkomponowany w glebę lub pozostawiony na powierzchni gleby, dostarczy azotu i innych składników odżywczych następnej uprawie, zwiększy zawartość substancji organicznych i zdolność zatrzymywania wody w glebie oraz zmniejszy populację chwastów. W ten sposób uprawa, która następuje po nawozie zielonym, odnosi wiele korzyści, a jakość fizyczna, chemiczna i biologiczna gleby wzrasta w dłuższej perspektywie. 

Jakie rośliny są najlepsze na zielony nawóz?

Najlepszymi roślinami na zielony nawóz są zawsze rośliny strączkowe (lucerna, wyka, fasola), życica trwała (Lollium sp.), a w niektórych przypadkach owies, rzepak i pszenica ozima.

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.