Co to jest bioindykator?

Bioindykatory to organizmy (rośliny, mikroorganizmy, zwierzęta itp.) wykorzystywane do oceny lub obserwacji stanu zdrowia ekosystemu. Zmiany w ich różnorodności lub populacji mogą odzwierciedlać istnienie lub wzrost zanieczyszczenia lub jakiegokolwiek innego czynnika, który może zaszkodzić równowadze naturalnego ekosystemu.

Rzęsa (Lemna sp.), rodzaj roślin wodnych, jest powszechnym bioindykatorem stosowanym do badania możliwych negatywnych skutków nowego produktu (nawozu lub substancji fitochemicznych), zanim uzyska on certyfikat i zostanie wypuszczony na rynek.

Pszczoły są również bioindykatorami, ponieważ ich populacja i aktywność może być wykorzystana do oceny profilu ekologicznego danego regionu. Innym przykładem bioindykatora są porosty. Rośliny te, żyjące na powierzchniach takich jak drzewa, skały czy gleba, są bardzo wrażliwe na toksyny znajdujące się w powietrzu. Dzieje się tak dlatego, że pozyskują one swoje składniki odżywcze głównie z powietrza. Możemy stwierdzić, że nasze lasy mają czyste powietrze po ilości i rodzaju porostów na drzewach. Na zdjęciu widzimy rokiet cyprysowaty (Hypnum cupressiforme) z kapsułami (sporangiami) zawierającymi zarodniki. Jest to również bioindykator zanieczyszczenia środowiska.

Odniesienie

https://www.sciencelearn.org.nz/resources/1538-bioindicators

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.