Zwalczanie chwastów w jęczmienia

Zwalczanie chwastów w uprawie jęczmienia

Najczęściej występujące chwasty w uprawie jęczmienia należą do rodzin: astrowate (Asteraceae), wiechlinowate (Poaceae) i kapustowate (Brassicaceae). Są to następujące gatunki (Mennan i Pala, 2018), (1): Owies dziki (Avena fatua) Gorczyca […]

Plon jęczmienia

Plon, zbiór i przechowywanie jęczmienia

 Jaki jest średni plon z hektara jęczmienia? W ciągu ostatnich pięciu lat średni plon z hektara jęczmienia jarego wynosił około 7,2 ton/ha, a jęczmienia ozimego nieco więcej. Około 10% jęczmienia […]

Szkodniki i choroby jęczmienia

Szkodniki i choroby jęczmienia

Uprawy jęczmienia są często narażone na choroby oraz żerowanie szkodników. Jeśli w porę nie zostaną podjęte działania mające na celu zwalczenie chorób i/lub szkodników, dojdzie do znacznych strat w plonie. […]

Nawożenie jęczmienia

Wymagania dotyczące nawożenie jęczmienia oraz metody nawożenia

Przed zastosowaniem jakiejkolwiek metody nawożenia należy określić stan gleby na danym polu poprzez półroczne lub roczne badanie gleby. Nie ma na świecie dwóch identycznych pól, dlatego nie należy dobierać metod […]

Nawadnianie jęczmienia

Nawadnianie jęczmienia- metody i wymagania

Jęczmień wykorzystuje wodę bardziej efektywnie niż inne zboża. W rezultacie, w wielu przypadkach może być uprawiany bez nawadniania. Jednak prawie 50% komercyjnych upraw jęczmienia na suchych obszarach jest nawadniana. Gdy […]

jęczmien

Przygotowanie gleby do uprawy jęczmienia, wymagania dotyczące gleby, wymagania dotyczące siewu

Po wyborze i przetestowaniu odmiany jęczmienia (na przykład dostosowanej do warunków panujących w danym regionie), uprawiający muszą przygotować swoje pola do siewu. Odpowiednie przygotowanie gleby pod siew może radykalnie wpłynąć […]

jęczmień

Zasady wyboru najlepszej odmiany jęczmienia

Wybór odpowiedniej odmiany na dane pole jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na powodzenie uprawy jęczmienia. Podstawowa klasyfikacja obecnie zarejestrowanych odmian jęczmienia opiera się na ich cechach biologicznych i ekonomicznych […]

Jęczmień

Jęczmień- historia, informacje o roślinie oraz o jej wartościach odżywczych

Historia jęczmienia Jęczmień zwyczajny (Hordeum vulgare L.) pochodzi od dzikiej rośliny Hordeum spontaneum. Znaleziska z obszaru Żyznego Półksiężyca wskazują na to, że jęczmień został udomowiony 10 000 lat temu i jest […]