Ondanks dat de zonnebloem geïnfesteerd en geïnfecteerd kan worden door verschillende plagen en ziekten is de noodzaak voor controlemaatregelen niet erg veelvoorkomend. Daarentegen verschillen de gevaren van regio tot regio en van jaar op jaar, en moet de teler de noodzaak (economische winstoogmerk) van enige aanbrenging evalueren. De economische drempelwaarde reflecteerd de minimumhoeveelheid aan insecten (of schade) die beschouwd moet worden als een signaal voor het aanbrengen van controlemaatregelen om significant oogstverlies te voorkomen. Dit aantal kan sterk variëren tussen verschillende insecten en gewasgroeifasen. Het gewas heeft verschillende cruciale stadia en de betreffende plantendelen in gevaar van specifieke “vijanden”.

De grootste zonnebloeminsecten

Vraatinsecten zoals sprinkhanen, rupsen of verschillende soorten kevers kunnen zich voeren aan zonnebloembladeren en deze beschadigen. Meestal is dit geen groot probleem en nemen de boeren geen actie. De efficiëntie is hoger als de teler geïntegreerde managementstrategiën gebruikt. Voor veel insecten is laat zaaien de beste maatregel om significant oogstverlies door pesten te voorkomen. De telers zou alert moeten blijven in het geval van zonnebloemkever (Zygogramma exclamationis), welke in hoge populatie zowel als volwassene als als larve ze de cotylen en eerste bladeren kunnen beschadigen, zorgend voor oogstverlies. In het zaaistadium is de economische drempelwaarde 1-2 volwassenen per plant of 10-15 larven per plant (1).

Buiten de opkomstige zaailingen met minimaal bladoppervlak, moet de teler weten wat de andere “gevoelige” groeifasen zijn waar bladschade kan leiden tot meetbaar oogstverlies. Bijvoorbeeld, van R2 tot R6 stadium (van 52e tot 92e dag na planten) kan 40% bladverwoesting resulteren in meer dan 15-20% oogstverlies. Specifieker, het R3 groeistadium (59-67 dagen na planten) is de meest kritieke fase met betrekking tot bladvermindering omdat 20-25% ontblading kan zorgen voor 10% oogstvermindering. Het oogstverlies kan toenemen als de ontbladering later in de plant’s leven gebeurd. Dit is omdat de planten een lange tijd hebben moeten concurreren met elkaar voor middelen (2).  

Aardrupsen

Tot 6 aardrups soorten kunnen worden gevonden in een zonnebloemveld. Vier daarvan horen bij het Euxoa genus en minstens een in het Agrotis en Feltia genus. Als het insect voedt aan de bladeren van zonnebloem zaailingen, wordt de grootste schade veroorzaakt door de larven die de stengelnek van jonge planten kunnen afsnijden, wat meestal resulteert in plantdood. Volgroeide larven infesteren alleen jonge planten met malse stengels omdat ze dit later niet kunnen eten als de stengel dik en sterk is. Aangezien plagen snel immuniteit tegen pesticiden ontwikkelen, is biologische controle de beste maatregel op ze. De controle moet plaatsvinden bij gewasopkomst of voor zaaien. Als een gewas aangevallen is, is management ingewikkelder. Chemische management wordt gebruikt als het probleem ernstig is en altijd onder supervisie van een lokale gecertificeerde agronoom. Over het algemeen is de economische drempelwaarde 10 larven per vierkante meter of een 25-30% sta reductie. De teler moet het veld ’s nachts onderzoeken om het insect te vinden (3).

Ondanks het meetbare oogstverlies dat kan plaatsvinden in extreme infestatie van insecten die hierboven genoemd zijn, is het probleem niet veelvoorkomend. Daarentegen moet een teler regelmatig zijn/haar veld onderzoeken als de knopontwikkeling begint. De reden voor zorg tijdens dit stadium is de aanwezigheid en activiteit van de hoofdknippende snuitkevers. Specifiek, de zonnebloemmot wordt beschouwd als een groot en veelvoorkomende gevaarplaag voor zonnebloemen (4). 

Zonnebloemmoet

Er zijn 3 hoofdsoorten aan zonnebloemmot die schade aan zonnebloemgewassen wereldwijd kunnen doen. De populatiegrootte en oogstverliezen die ze veroorzaken kan verschillen van regio tot regio. Ze kunnen zich over grote afstanden verspreiden met behulp van wind, terwijl warme omstandigheden hun levenscyclus versnelt. De managementacties zijn effectief als de volwassenen het doelwit zijn en bij jonge larven voor ze de plant ingaan en deze beschadigen (5).

 • Homoeosoma electella

De larven voeden zich aan de pollen en bloemen en kan leiden tot gefaalde bevruchting en lege zaden. In gebieden met een bekende geschiedenis van infestatie kunnen telers proberen om grote problemen te vermijden door later te zaaien. Om de insectpopulatie te meter zou een teler het veld moeten onderzoeken, observeren en samplen, waar sexferomoon lokaas (vallen) kunnen ook worden gebruikt als zij indicator. Chemische controle kan worden aangebracht als we 1-3 volwassenen per 5 planten tellen bij het begin van de bloei (R5.1) of binnen 7 dagen na de volwassen mot’s verschijning of 4 motten per val per dag van R3 tot R5 groeifasen (1). Elke mottenlarve kan tot 10 zaden beschadigen (6). 

 • Suleima helianthana

De volwassenen leggen eitjes op de bladas, bloemknop of de open zonnebloem hoofden. De larven die uitkomen beginnen zich te voeden in het merg of of de stengel of hoofd. Het insect kan meestal hoge populaties bereiken. De oogstverliezen kunnen alleen hoog zijn als de larven in ongeopende knoppen graven zorgend voor onregelmatige hoofd ontwikkeling. De infestatie is uitgebreider (tot 80-85% van stengels) bij vroeg zaaien.

 • Cochylis hospes Walsingham

De volwassenen leggen eitjes aan de buitenkant van de schutbladen en de onvolgroeide zonnebloemhoofden. De zonnebloem is alleen vatbaar tijdens de bloeistadia (R5). Economische schade wordt veroorzaakt door de vraat van larven aan bloeiwijzen en zaden met alle stadia. Om het economische beschadigingsniveau te berekenen voor het overwegen van behandelingskosten en insectenpopulaties kunnen telers specifieke formules gebruiken (lees meer hier 1). In conventionele grondbewerkingssystemen kunnen telers dieper herfstploegen implementeren. Een effectief alternatief is vertraagd planten. Ten slotte kunnen natuurlijke vijanden van de mot (predators en parasitische wespen) belangrijke bondgenoten zijn voor de teler.

Belangrijk: gebruik alleen bestuivervriendelijke insecticiden en vermijdt het sproeien overdag als bestuivers vliegen en voederen aan de bloeiende zonnebloemen. Informeer naburige bijenhouders voor het aanbrengen van enig product. Dit kan je overleggen door je lokaal geregistreerde agronoom.

Significant oogstverlies van vogels

Quiscalus, merels en andere zwermvogels kunnen serieuze plagen zijn in zonnebloemvelden door hun uitgebreide voederem aan zonnebloemzaden. In gebieden waar de vogelpopulaties hoog zijn zou de teler het planten van zonnebloemen vlakbij draslanden, vijvers, lisdodde (nestplek voor merels), moerassen, bebossing of boslijnen. In meeste moderne zonnebloemvariëteiten draaien de hoofden tot ze naar de grond staren na de bevruchting om oogstverliezen door vogels te verminderen. Daarbuiten laat vroegtijdig zaaien toe om te oogsten voor de vogels in zwermen samentrekken. Over het algemeen kan het probleem erger zijn tegen kleinere en meer geïsoleerde zonnebloemvelden. Om de vogels weg te jagen van de velden kunnen telers automatische ontploffers gebruiken. Een apparaat kan 4-8 hectare beschermen (10-20 acres) en is efficiënter als het geactiveerd wordt voordat vogels beginnen aan te komen van hun nestelplek bij zonsopgang. De teler moet het elke twee tot drie dagen verplaatsen naar verschillende delen van het veld zodat de vogels er niet aan gewend raken en het efficiëntie verliest (7).

Belangrijke zonnebloemziekten

Meer dan 30 ziekten zijn geregistreerd om invloed te hebben op zonnebloemplanten. Daarentegen kan slechts een vijfde daarvan zorgen voor significante problemen met opbrengstproductie voor het gewas (8). Als insecten zijn de ziekteverwekkersoorten en het economische verlies wat ze veroorzaken verschillend afhankelijk van de milieuomstandigheden.

Sclerotinia hoofdrot/verwelken (Sclerotinia sclerotiorum), witte schimmel

Deze schimmel wordt beschouwd als de meest wijdverspreide en beschadigende pathogenen die zonnebloem infecteert. Het meestvoorkomende symptoom is de ontwikkeling van laesies (zacht, zompig, bruin) op de achterkant van het hoofd of de andere geïnfecteerde plantenonderdelen. Geleidelijk vergroten de laesies en worden mogelijk bedekt door witte schimmeldraden. De infectie kan op elk moment gebeuren van de zonnebloem’s groei maar is voornamelijk schadelijk tijdens het bloeien. De schimmelgroei heeft voorkeur voor koel (18-23oC, 64-73oF) vochtig weer, en de symptomen kunnen in eerste instantie worden geobserveerd in een enkele plant, rij of cluster op het veld. 

De controle van de ziekte is erg lastig omdat de sclerotinia kunnen overleven op de grond en gewasresiduen voor meerdere jaren. De teler zou moeten kiezen om in sclerotiniavrije grond te planten aangezien zonnebloemen geen resistente hybrides beschikbaar hebben. Bladaanbrenging van fungiciden wordt niet aangeraden door lage effectiviteit (9). Daarbuiten zou overbemesting vermeden moeten worden (10). Gewasrotatie is een waardevol middel maar de teler zou de soorten die hij/zij in de gewasrotatie brengt zorgvuldig moeten selecteren omdat veel gewassen mogelijke gastheer zijn. Specifieker, de ziekteverwekker kan ook sojaboon, koolzaad, mosterd, droge bonen, velderwten, linzen en aardappels infecteren, welke beter te vermijden zijn op te cultiveren voor en/of na zonnebloem (1112).

Roest (Puccinia helianthin)

Het is een van de meest economisch belangrijke en wijdverspreide ziekten met het potentieel voor significant oogstverlies (13). De infectie en de schimmelgroei hebben voorkeur voor vochtig en regenachtig weer met temperaturen boven de 24oC (75 oF). Symptomen verschijnen voornamelijk aan de bovenkant van de bladeren waar kleine, ronde, karakteristiek oranje vlekjes worden omgeven door een chlorotische ring. Geleidelijk groeien deze stipjes en bedekken ze bijna het hele blad. Geïnfecteerde planten maken minder zaden met verminderd gewicht en oliegehalte (6). Over het algemeen zijn olietype zonnebloemen vatbaarder (14).

Ziektecontrole begint met goede voorzorgsmaatregelen. Deze bevatten onkruidcontrole en vroeg zaaien, selecteren van een resistene zonnebloemhybride, goede gewasbeluchting, goede veld afwatering, vermijden van bladirrigatie en gewasrotatie. De algemene omstandigheden van de planten (voedingsstoffen en waterniveau, zon blootstelling) kan ook hun immuniteit verhogen. Het is ook cruciaal om goed schoon te maken en alle gebruikte uitrusting te ontsmetten om te voorkomen dat schimmel verspreid naar gezonde velden of veldgebieden. Chemische behandeling wordt gebruikt alleen als het probleem ernstiger is en altijd onder supervisie van een lokaal geregistreerd agronoom. De beste tijd voor fungicide aanbrengen is voor of tijdens de vroege bloeistadia van de planten. Enkele commercieel beschikbare actieve bestandsdelen zijn cyproconazole, pyraclostrobin, fluxapyroxad, en azoxystrobin (15).

Wortel en stengelrot wordt veroorzaakt door bacteriën komt meer voor en is beschadigender in natte zware gronden met een hoge grondwaterspiegel. Om deze reden wordt het algemeen aangeraden om zonnebloem verbouwing op zo’n veld te vermijden (7).

Referenties

 1. https://www.ag.ndsu.edu/publications/crops/integrated-pest-management-of-sunflower-insect-pests-in-the-northern-great-plains
 2. https://www.ag.ndsu.edu/publications/crops/sunflower-production-guide#section-19
 3. https://www.sunflowernsa.com/growers/insects/cutworms/#:~:text=Cutworms&text=When%20looking%20for%20cutworm%20feeding,recommend%20an%20evening%20insecticide%20application.
 4. https://www.extension.iastate.edu/alternativeag/cropproduction/pdf/sunflower_crop_guide.pdf
 5. https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/MF3108.pdf
 6. https://sanangelo.tamu.edu/extension/agronomy/agronomy-publications/sunflower-production-guide/
 7. https://extension.missouri.edu/g4701#uses
 8. https://www.sunflowernsa.com/growers/Diseases/
 9. https://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/plant-diseases/sclerotinia-sunflowers.html
 10. https://sanangelo.tamu.edu/extension/agronomy/agronomy-publications/sunflower-production-guide/
 11. https://www.extension.iastate.edu/alternativeag/cropproduction/sunflower.html
 12. https://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/plant-diseases/sclerotinia-sunflowers.html
 13. http://era.daf.qld.gov.au/id/eprint/975/
 14. https://www.ag.ndsu.edu/publications/crops/sunflower-production-guide#section-18
 15. https://cropwatch.unl.edu/2018/sunflower-rust-alert-2018

De geschiedenis van zonnebloem

Wat te overwegen met selecteren van een zonnebloemvariëteit

Irrigatie van zonnebloem

Zonebloem bemest vereisten

Onkruidmanagement in zonnebloemteelt

Zonnebloem plagen en ziekten

Opbrengst, oogst, opslag van zonnebloem

Zonnebloem voorbereiding, grond vereisten en zaailing vereisten

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.