Irrigatie van sinaasappelbomen – Hoe irrigeer je citrusbomen?

De gemiddelde sinaasappelboom reageert geweldig positief op de watervoorziening. Veel onderzoekers hebben gemeld dat citroenen en sinaasappels over het algemeen 50% sneller groeien als de grond nat is dan droog. Er is ook gemeld dat de vruchtgroei bij temperaturen boven 37 °C tweemaal per dag plaatsvond in nattere gronden dan in droge gronden. De bloeiperiode (normaal in het voorjaar) is zeer kritisch. Waterstress tijdens de bloeiperiode zal de productie drastisch verminderen.

Er zijn drie vuistregels bij het irrigeren van sinaasappelbomen. De eerste zegt dat we de grond water moeten geven wanneer deze droog is om hem te allen tijde vochtig (maar niet drassig) te houden. De tweede zegt dat jonge bomen vaker irrigatie nodig hebben dan volwassen bomen. Volgens de derde regel hebben bomen op zandgrond mogelijk drie keer zoveel water nodig als sinaasappelbomen op kleigronden. Dit zijn echter vuistregels die een algemene richting geven. Elke sinaasappelboerderij heeft een eigen bodemidentiteit en bomenportfolio (aantal en leeftijd van bomen). Sinaasappelboeren zullen verder onderzoek doen en advies inwinnen bij lokale agronomen om de hoeveelheid water aan de sinaasappelbomen te optimaliseren.

Irrigatie kan worden uitgevoerd door overstroming met dubbele ronde bassins met groeven en sproeiers. Volgens de American Society for Horticultural Studies zijn inspanningen op het gebied van waterbehoud en maatregelen ter bescherming tegen vorst de afgelopen 30 jaar een belangrijke stimulans geweest om irrigatiesystemen om te bouwen van bovengrondse sproeiers naar microsproeiers. Microsproeisystemen hebben het voordeel dat ze lagere initiële kosten hebben in vergelijking met vaste sproeisystemen voor boomteelten op grote afstand. Micro-sprinklersystemen met een klein volume bieden een grotere mate van vorstbescherming dan zowel druppel- als conventionele sprinklers. Bovendien kunnen meststoffen en andere chemicaliën ook sneller worden toegepast en kan de toepassing uniformer en kostenefficiënter zijn met behulp van microsproeiers.

 1. Sinaasappelboominformatie
 2. Gezondheidsvoordelen van sinaasappels
 3. Informatie over sinaasappels
 4. Hoe kan je een sinaasappelboom uit zaad laten groeien?
 5. Hoe laat je een sinaasappelboom uit stekken groeien?
 6. Sinaasappelbomen kweken voor winst
 7. Klimaat en bodemvereisten voor sinaasappelbomen
 8. Sinaasappelrassen kiezen
 9. Vermeerdering en bestuiving van sinaasappelbomen
 10. Sinaasappelbomen planten
 11. Vereisten voor sinaasappelboombemesting
 12. Watervereisten voor sinaasappelbomen
 13. Sinaasappelbomen snoeien
 14. Oogst en opbrengsten van sinaasappelbomen
 15. Sinaasappelboomziekten en plagen
 16. Vraag en antwoord voor sinaasappelbomen

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.