Wat wordt er bedoeld met wisseldragend?

Wisseldragend betekent dat sommige fruitbomen de neiging vertonen om in het ene jaar een veel grotere oogst dan gemiddeld te produceren en in het volgende jaar een veel kleinere oogst dan gemiddeld. Wisselende oogsten zijn een veel voorkomend verschijnsel bij veel fruitboomsoorten. Het veroorzaakt ernstige werkgelegenheids- en economische problemen omdat de jaarlijkse productie (kwantitatief) niet gelijk of bij lange na niet gelijk is. Vaak kan dit niet door de teler worden voorspeld.

De olijfboom staat algemeen bekend om zijn sterke neiging tot wisseldragen (tweejaarlijkse vruchtdracht), waardoor de vruchtopbrengst van jaar tot jaar sterk varieert. Bij een grote productie in jaar 1 worden de diverse koolhydraten, organische stikstofcomponenten en andere essentiële voedingsstoffen grotendeels opgebruikt, waardoor de beschikbare voorraad in jaar 2 ontoereikend is om een nieuwe oogst te produceren. Volgens sommige olijfboeren kan, door de olijfbomen in het eerste of het tweede jaar te veel voedingsstoffen te geven, het fenomeen van wisseldragen tot een minimum worden beperkt. Onderzoekers hebben echter aangetoond dat zomersnoei en een uitgekiende irrigatie manieren zijn om tot een (gedeeltelijke) normalisering van de fruitproductie te komen.

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.