Wat is rotatiebegrazing en wat is adaptieve multi-paddock begrazing?

Veehouders dienen maatregelen te nemen tegen ontbossing en de totale vernietiging van bepaalde flora als gevolg van overbegrazing. Ze kopen of bouwen daarom draagbare omheiningen om het vee binnen een veld te laten rouleren en ontbossing als gevolg van hun begrazing te voorkomen. Dit is wat je rotatiebegrazing noemt. Dit betekent dat zij hun gebied bijvoorbeeld in 5 of 6 gelijke stukken verdelen en hun dieren twee weken lang alleen in het eerste stuk laten grazen. Na twee weken, of eerder, als zij constateren dat 80% van de vegetatie als gevolg van begrazing is verminderd, blokkeren zij de toegang tot het eerste stuk en laten zij de dieren alleen in het tweede stuk grazen. Na twee weken blokkeren ze de toegang tot het tweede stuk en sturen ze de dieren naar het derde enz.

Op deze manier krijgt het grasland in alle delen van het veld de nodige tijd (ten minste 8 à 10 weken) om te herstellen, diepere wortels te vormen en zich goed te ontwikkelen, zonder dat ontbossing en volledige vernietiging dreigen. Adaptief beweiden met meerdere paddocks is een vorm van rotatiebegrazing waarbij veel dieren gedurende een zeer korte periode op een klein oppervlak mogen grazen. Daarna laat men het begraasde gebied gedurende een lange periode herstellen. Het voordeel is dat de dieren niet selectief kunnen grazen aangezien ze met velen zijn op een zeer kleine oppervlakte, zodat de weide gelijkmatig wordt begraasd en vervolgens lange tijd met rust wordt gelaten om te herstellen.

Wat is continue begrazing?

Continue begrazing is precies het tegenovergestelde van rotatiebegrazing. Hierbij laat de boer de dieren vrij grazen op alle beschikbare grond. Om ontbossing door overbegrazing te voorkomen, moet het gebied groot genoeg zijn, terwijl het aantal dieren relatief klein moet zijn.

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.