Wat is regeneratief boeren?

Regeneratieve landbouw is een benadering (en een reeks landbouwpraktijken) die erop gericht is de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen die door de industriële landbouw is veroorzaakt, ongedaan te maken. Het doel van regeneratieve landbouw is het opbouwen van een gezonde bodem voor de toekomst, het vergroten van de biodiversiteit, het herstellen van het evenwicht in ecosystemen en het tegengaan van klimaatverandering.

Hoe begin je met regeneratief boeren?

Er zijn tegenwoordig honderden manieren om met regeneratieve landbouw te beginnen. Een eerste, gemakkelijke manier is de bodem te verrijken, niet door chemische meststoffen toe te voegen, maar op natuurlijke wijze. U kunt bijvoorbeeld een klaversoort inzaaien zoals luzerne, ook wel bekend als alfalfa (Medicago sativa), voordat u met het volgende seizoen van uw hoofdgewas begint. Deze vlinderbloemige, die veel als veevoer wordt gebruikt, staat bekend om zijn stikstofbindende eigenschappen
in de bodem. Rhizobia-bacteriën in de wortels van luzerne zetten atmosferische stikstof om in vormen van organische stikstof, een procedure die “fixatie” wordt genoemd. Dit proces levert grote hoeveelheden stikstof (N) op voor latere gewassen en organisch materiaal in de bodem. Bovendien maakt deze plant onder andere sterke diepe wortels die de bodem binnendringen en de luchtcirculatie, drainage en microbiële activiteit verbeteren.

Het verbouwen van een specifiek gewas als dit om de bodemstructuur en -vruchtbaarheid te verbeteren is een typisch voorbeeld van regeneratieve landbouw, die er immers op gericht is de achteruitgang van de natuur, veroorzaakt door de industriële landbouw, een halt toe te roepen. Daarnaast zou u zich kunnen verdiepen in vruchtwisseling, dekgewassen en bodembehoudpraktijken.

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.