Wat is niet-kerende grondbewerking?

No-till farming of niet-kerende grondbewerking (NKG) is een teeltsysteem waarbij alle activiteiten die de bodem fysiek aantasten, worden vermeden. Boeren passen al duizenden jaren niet-kerende grondbewerking toe, totdat in de laatste vijf decennia de industriële landbouw de overhand kreeg. Bij niet-kerende landbouw wordt ploegen vermeden omdat het de bodemstructuur vernietigt, de bodemdeeltjes raken verspreid, en tractoren veroorzaken bodemverdichting.

Het NKG-systeem is dankzij de vele voordelen ervan steeds populairder geworden als een belangrijke praktijk in de duurzame landbouw. Meer in het bijzonder zorgt het voor het behoud van de bodemstructuur, vermindert het het risico van bodemerosie en -afspoeling, verbetert het de waterabsorptie en -infiltratie, en verhoogt het de efficiëntie van irrigatie. Bovendien bevordert niet-kerende grondbewerking de biodiversiteit van insecten en micro-organismen in de bodem, waardoor deze gezonder en stabieler wordt.

Bij dergelijke systemen zaait of plant de landbouwer het gewas gewoonlijk in de restanten van het vorige gewas op het veld (directzaai) zonder de grond voor te bereiden. Voor onkruidbeheer passen boeren die met ploegloze grondbewerking werken, hetzij biologische of conventionele onkruidverdelgingsmiddelen toe, of geïntegreerde beheerstechnieken (bijv. dekgewassen). Afgezien van de vele milieuvoordelen geven veel boeren de voorkeur aan de NKG-methode omdat die tijdbesparend en kostenefficiënt is.

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.