Wat is monocultuur?

Onder monocultuur wordt verstaan dat per groeiseizoen slechts één gewas op het veld wordt verbouwd. Deze term wordt echter vaak gebruikt om de teelt van één enkel gewas jaar na jaar op hetzelfde veld aan te duiden. Monocultuur vergt normaliter kapitaal voor moderne machines (vooral voor zaaien en oogsten) en personeel. Enerzijds is het voor de teler gemakkelijker en minder ingewikkeld om één enkel gewas te beheren en één enkele oogst te verkopen. Anderzijds leidt monocultuur op de lange duur tot fundamentele problemen voor het ecosysteem. Verlies aan biodiversiteit en de opkomst van resistente parasieten en plantenziekten die aan een specifiek gewas zijn aangepast, behoren tot de belangrijkste problemen. In monocultuursystemen neemt de fysieke, biologische en chemische kwaliteit van de bodem af. Praktijken als gewasrotatie en combinatieteelt worden in de duurzame landbouw gebruikt als alternatieven om de schadelijke effecten van monocultuur om te keren.

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.