Wat is groenbemesting?

In plaats van kunstmest te gebruiken, kunt u uw grond verbeteren en bodemerosie voorkomen door een groenbemestingsgewas te planten. Groenbemesting bestaat uit een gewas dat zich snel ontwikkelt tussen twee handelsgewassen in. Wanneer deze zog. groenbemester in de bodem wordt opgenomen of aan het bodemoppervlak wordt achtergelaten om af te sterven, levert het stikstof en andere voedingsstoffen voor het volgende gewas, verhoogt het de hoeveelheid organisch materiaal en het waterbergend vermogen van de bodem, en vermindert het de onkruidpopulatie. Het gewas dat op de groenbemester volgt, profiteert hier dus op allerlei manieren van, terwijl de fysische, chemische en biologische kwaliteit van de bodem op de lange termijn toeneemt.

Welke planten zijn het best geschikt als groenbemesters?

De beste planten voor groenbemesting zijn altijd vlinderbloemigen (luzerne, wikke, bonen), raaigras (Lollium sp.), en in sommige gevallen haver, koolzaad en wintertarwe.

 

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.