Wat is een biologische indicator?

Biologische indicatoren zijn organismen (planten, micro-organismen, dieren enz.) die worden gebruikt om de gezondheid van het ecosysteem te kunnen beoordelen of observeren. Veranderingen in hun diversiteit of populatie kunnen een aanwijzing zijn voor het bestaan of de toename van vervuiling of een andere factor die het evenwicht van het natuurlijke ecosysteem kan schaden.

Lemna sp., een soort waterplant, is een bekende biologische indicator die wordt gebruikt om de mogelijke negatieve effecten van een nieuw product (een meststof of gewasbeschermingsmiddel) te testen voordat het wordt gecertificeerd en op de markt wordt gebracht.

Ook bijen zijn biologische indicatoren, aangezien hun populatie en activiteit kan worden gebruikt om het ecologische profiel van een bepaalde regio te beoordelen. Een ander voorbeeld van een biologische indicator zijn korstmossen. Deze planten, die op bomen, rotsen of aarde leven, zijn zeer gevoelig voor giftige stoffen in de lucht. Dit komt doordat zij hun voedingsstoffen voornamelijk uit de lucht halen. We kunnen zien of onze bossen schone lucht hebben aan de hoeveelheid en soorten korstmossen op de bomen. Op de foto zien we Hypnum cupressiforme met zaaddozen (sporangium) die sporen bevatten. Het is ook een biologische indicator voor milieuverontreiniging.

Referenties

https://www.sciencelearn.org.nz/resources/1538-bioindicators

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.