Wat is de koolstofvoetafdruk?

De koolstofvoetafdruk is de som van alle broeikasgassen (kooldioxide, methaan, distikstofmonoxide en andere) die door een activiteit, direct of indirect, in de atmosfeer vrijkomen.

Als je auto rijdt, is het gemakkelijk te begrijpen dat deze activiteit een koolstofvoetafdruk heeft. Maar als je fietst, denk je dan dat ook deze activiteit een koolstofvoetafdruk heeft? Natuurlijk heeft ‘ie dat. Hoewel de fiets zelf geen gassen uitstoot, is hij gemaakt in een industriële productie-eenheid, en vervolgens door een vrachtwagen op diesel naar uw plaatselijke fietsenwinkel gebracht. Een boek lezen terwijl je op de bank zit, heeft ook een koolstofvoetafdruk omdat het boek is gedrukt en vervolgens naar je plaatselijke boekhandel is vervoerd.

De koolstofvoetafdruk van elke persoon, elk bedrijf of elke activiteit is een berekening van het effect van de mens op de klimaatverandering, de lucht- en waterverontreiniging en de verontreiniging van de natuurlijke hulpbronnen. Zoals te verwachten is, kunnen mensen in westerse economieën een koolstofvoetafdruk hebben die 4 tot 6 keer groter is dan de koolstofvoetafdruk van mensen in ontwikkelingslanden. Inzicht in het concept koolstofvoetafdruk en het vinden van manieren om deze te verkleinen is van vitaal belang in de strijd tegen klimaatverandering.

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.