Wat is bodemverzuring en wat zijn de oorzaken ervan?

Met bodemverzuring wordt het geleidelijk afnemen van de pH-waarde van de bodem in de loop der jaren bedoeld. Dit is niet goed omdat het een negatieve invloed heeft op de aanwezige gewassen, inheemse planten en wilde dieren. De bodem en de ondergrond worden minder vruchtbaar en minder ontvankelijk voor gewassen en micro-organismen. Bodemverzuring treedt weliswaar ook zonder menselijk ingrijpen van nature langzaam op, maar wordt door de moderne landbouw aanzienlijk versneld. Met name het grootschalige gebruik van stikstofmeststoffen op basis van ammoniak is de belangrijkste oorzaak van de bodemverzuring.

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.