Wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk?

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan verschillende soorten die in een gebied voorkomen en de verscheidenheid aan ecosystemen die deze soorten samen vormen. Het behoud van de natuurlijke biodiversiteit is een van de belangrijkste uitgangspunten van duurzaamheid en duurzame landbouw. Elk ecosysteem is stabieler en gezonder wanneer het de maximale genenpool bevat van soorten die van nature in een gebied voorkomen, d.w.z. de maximale biodiversiteit. Deze genetische diversificatie geeft het ecosysteem veiligheid en het vermogen om door moeilijkheden en crises heen te komen. Als meer en meer soorten binnen het ecosysteem beginnen uit te sterven, komt het hele ecosysteem in gevaar. Dit betekent dat de populatie van sommige soorten afneemt tot nul, terwijl die van andere soorten omhoogschiet. Dit leidt weer tot voedseltekorten, honger en het uitsterven van een groot aantal soorten waarvan je bij het begin van de crisis niet had verwacht dat ze zo kwetsbaar zouden zijn.

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.