Wat is biocyclische veganlandbouw?

Biocyclische veganlandbouw is een nieuwe, op planten gebaseerde benadering van de biologische landbouw. Deze vorm van teelt sluit alle commerciële veehouderij en slacht uit en maakt geen gebruik van enige inbreng van dierlijke oorsprong. Kringlopen van voedingsstoffen worden gesloten door middel van overwegend plantaardige bemestingssystemen (zoals biocyclische humus).

Door de systematische bevordering van biodiversiteit en humusvorming, en door het afzien van het gebruik van synthetische pesticiden en kunstmest, helpen biocyclische veganboeren de gezondheid van de grond, de planten, de wilde dieren, de mensen en het hele omringende ecosysteem in stand te houden.

Biocyclische veganlandbouw is geen specifieke teeltmethode, maar eerder een principe dat volledig verenigbaar is met een grote verscheidenheid van landbouwbenaderingen en deze zelfs omarmt. Dus de verschillende vormen van regeneratieve landbouw, permacultuur, agro-ecologie, agrobosbouw enzovoorts, die allemaal min of meer de basisvisie van “biologische landbouw” delen, een visie die ook verankerd is in de biocyclische veganbenadering. Voorwaarde is daarbij dat het fundamentele verbod op het houden van dieren en het gebruik van welke inbreng van dierlijke oorsprong dan ook, in acht wordt genomen.

In een tijd waarin men zich steeds meer bewust wordt van de problemen die de veehouderij met zich meebrengt op het gebied van milieu en duurzaamheid, zoals klimaatverandering, bodemaantasting, waterverontreiniging, verlies van biodiversiteit, schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en de mondiale voedselzekerheid enz. wordt in het maatschappelijk debat steeds vaker gepleit voor het beperken van de veestapel. Veel boeren overwegen de veehouderij op te geven om redenen van economische levensvatbaarheid.

Bovendien is er momenteel sprake van een fundamentele verschuiving in de publieke opinie, met name onder de jongere generatie, wat de relatie tussen mens en dier betreft. Steeds meer mensen vinden het exploiteren en doden van dieren voor menselijke consumptie niet langer ethisch verantwoord. Hier ontwikkelt zich ook een markt voor bedrijven die aan de verwachtingen van deze groeiende doelgroep voldoen door middel van een consequent veganistische aanpak van de productie.

Gezien deze achtergrond heeft de biocyclische veganlandbouw beproefde teelttechnieken op plantaardige basis en een toekomstgericht perspectief te bieden.

De Biocyclic Vegan Standard en Biocyclic Vegan Certification

De beginselen van de biocyclische veganlandbouw zijn vastgelegd in de Biocyclic Vegan Standard, een onafhankelijke norm voor biologische landbouw die in 2017 is opgenomen in de IFOAM Family of Standards als de enige wereldwijde op zichzelf staande norm voor veganistische biologische landbouw.

Aan de Biocyclic Vegan Standard is een professioneel controle- en certificeringssysteem verbonden, alsook een Biocyclic Vegan Quality Seal, dat in de hele waardeketen volledige transparantie biedt en garandeert dat de met dit label gemerkte producten niet alleen biologisch, maar ook volgens de veganistische principes zijn geteeld.

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.