Waarom zijn bestuivers belangrijk voor de landbouw?

Planten zijn afhankelijk van bestuiving. Bijna 90% van de in het wild bloeiende planten hebben bestuivers zoals bijen nodig om stuifmeel over te brengen voor een succesvolle zaadproductie. Op hun beurt zijn deze planten van cruciaal belang voor een goede werking van ecosystemen. Zij leveren voedsel, vormen een habitat en zorgen voor een breed scala aan andere hulpbronnen voor vele diersoorten. Bestuivers spelen bijgevolg een sleutelrol in het reguleren van diensten binnen de ecosystemen die de voedselproductie, habitats en natuurlijke hulpbronnen ondersteunen. Wereldwijd is bijna 90% van de in het wild bloeiende plantensoorten afhankelijk van bestuiving door dieren.

Zij zijn van fundamenteel belang voor het behoud van de biologische diversiteit en om menselijke voedselproductiesystemen aan te passen aan de klimaatverandering. Bestuivers spelen een cruciale en steeds belangrijkere rol bij de voedselproductie. Het productievolume van gewassen die afhankelijk zijn van bestuivers is de afgelopen vijf decennia verdrievoudigd, waardoor we nog afhankelijker zijn geworden van bestuiving. Het gaat onder meer om groenten en fruit, die van essentieel belang zijn voor de menselijke voeding, aangezien zij ons van vitaminen en mineralen voorzien.

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.