Hoe bemest je gewone en zwarte walnootbomen?

Hedendaagse commerciële walnootteeltpraktijken suggereren dat we één keer per jaar (in de zomer, juli-augustus) ten minste 100 bladeren van onze bomen moeten verzamelen en naar een laboratorium moeten sturen voor gedetailleerde nutriëntenanalyse. Stel dat we detecteren dat een gemiddeld bladmonster specifieke voedingstekorten heeft (sommige essentiële chemische elementen zijn onder de aanvaardbare normen). In dat geval kunnen we ingrijpen en de voedingsproblemen corrigeren door een agronoom te raadplegen en het juiste element toe te voegen, bijvoorbeeld een zinkamendement, door middel van bladapplicatie. (In de meeste gevallen worden bladapplicaties van koper, zink en boor na de oogst uitgevoerd).

De normale niveaus van de belangrijkste voedingsstof staan ​​hieronder vermeld:

Minimaal aanvaardbare bladniveaus (wanneer verzameld in de zomer)

N: 2,1%

P, Na: 0,1%

K: 1%

Ca: 1%

Mg, Cl: 0,3%

Z en B: 20 ​​ppm

Cu: 4 ppm

Bij jonge walnootbomen is in de meeste gevallen een minimale bemesting vereist. Veel boeren passen 113 gr NPK 15-15-15-meststof per jonge boom toe, verdeeld in twee verschillende toepassingen, één in het late voorjaar en de andere in de zomer. De bomen moeten worden bewaterd na het aanbrengen van bodembemesting. Als alternatief kan fertigatie (injectie van wateroplosbare meststoffen in het irrigatiesysteem) geschikt zijn.

Over het algemeen hebben walnootbomen grote behoefte aan stikstof, en in de tweede plaats aan fosfor en kalium. Veel commerciële walnotenboeren voegen 589 kg ammoniumsulfaat (ΝΗ4)2SΟ4 per hectare per jaar toe. Houd er rekening mee dat 1 hectare = 10.000 vierkante meter en 1 ton = 1.000 kg. Ze voegen ook 454 kg P2O5 en 227 kg Kaliumsulfaat (K2SO4) per hectare toe om de 3 jaar. Deze hoeveelheden worden vaak verdeeld over 2-3 toepassingen, beginnend in het vroege voorjaar en eindigend in de herfst. Dit zijn echter slechts enkele algemene praktijken die worden toegepast op volwassen walnootboomgaarden en mogen niet worden gevolgd zonder eigen onderzoek te doen. Houd er ook rekening mee dat er -vooral bij het toevoegen van grote hoeveelheden N- een toenemende behoefte is om de pH van de grond regelmatig te controleren en kalk toe te voegen om deze op een geschikt niveau te brengen.

Bemesting van volwassen walnootbomen kan goed worden gedaan door dierlijke mest toe te voegen. Veel boeren voegen elke één of twee jaar 10 tot 20 ton mest per hectare toe. Als ze geen mest tegen een redelijke prijs kunnen vinden, gebruiken veel boeren groenbemester, voornamelijk vlinderbloemigen. In dit geval zaaien walnotentelers in de herfst vlinderbloemigen. De komende maanden voegen ze fosfor en kalium toe aan het veld om vlinderbloemigen snel te laten groeien. Ten slotte ploegen ze de planten en verwerken ze ze in de grond net voor hun bloei (lente – april, mei). Houd er rekening mee dat tijdens de afbraak van organische stof er een verhoogd stikstofverbruik is. Daarom voegen veel boeren tijdens het ploegen stikstof (in nitraatvorm) toe aan de bodem om een ​​stikstoftekort te voorkomen (vraag een gediplomeerd agronoom).

Dit zijn echter gewoon gangbare praktijken die boeren niet blindelings mogen volgen zonder eigen onderzoek te doen. Elk perceel is anders en heeft andere behoeften. Het controleren van de bodemvoedingsstoffen en pH is van vitaal belang voordat je een bemestingsmethode toepast. Bladanalyse is erg belangrijk om voedingstekorten bij walnootbomen te diagnosticeren en te corrigeren, altijd na overleg met een gecertificeerde agronoom.

 1. Walnootboominformatie
 2. Hoe laat je uit een walnoot een walnootboom groeien?
 3. Een walnotenboomgaard beginnen
 4. Klimaatvereisten voor walnootbomen
 5. Bodemvereisten en voorbereiding voor walnootbomen
 6. Walnootbomen planten
 7. Voortplanting en bestuiving van walnotenbomen
 8. Snoeien en uitdunnen van walnootbomen
 9. Watervereisten voor walnootbomen
 10. Vereisten voor walnootboombemesting
 11. Oogst en opbrengsten van walnootbomen
 12. Ziekten en plagen voor walnootbomen
 13. Vraag en antwoord voor walnootbomen

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.