Perenboombemestingsprogramma – Hoe bemest je perenbomen?

Hedendaagse landbouwpraktijken suggereren dat we één keer per jaar (in de zomer – juli, augustus) ten minste 100 bladeren van onze perenbomen moeten verzamelen en naar een laboratorium moeten sturen voor een gedetailleerde nutriëntenanalyse. Stel dat we detecteren dat het gemiddelde blad specifieke tekorten aan voedingsstoffen heeft (sommige belangrijke chemische elementen zijn beneden aanvaardbare normen). In dat geval kunnen we ingrijpen en de voedingsproblemen corrigeren door het juiste element toe te voegen, bijvoorbeeld een calciumverbeteraar, altijd na overleg met een gecertificeerde agronoom.

De normale niveaus van de belangrijkste voedingsstof staan ​​hieronder vermeld:

N: 2,3% – 2,7%

P: 0,14% – 0,4%

K: 1,2% – 2,2%

Ca: 1,5% – 2%

Mg: 0,25% – 0,5%

Stikstof en kalium zijn essentieel voor bladgroei, bloei en vruchtzetting, terwijl fosfor cruciaal is voor de ontwikkeling van een sterk wortelstelsel, vooral in de vroege stadia van de plantontwikkeling. Calcium, magnesium, mangaan, zink en boor zijn ook van vitaal belang voor verschillende stadia van knopontwikkeling, bloei en vruchtzetting. Elke tekortkoming heeft een negatief effect op het aantal vruchten, de kwaliteit en de algemene gezondheid van de boom.

Als vuistregel geldt dat volwassen vruchtdragende perenbomen meer bemesting nodig hebben dan jonge bomen die hun bloeiperiode nog niet zijn ingegaan. Professionele perentelers beginnen vaak bomen te bemesten als ze 2 jaar oud zijn. Een veelgebruikt bemestingsschema dat door veel perentelers wordt gebruikt, is het toevoegen van 82 kg N, 63 kg P2O5, 50 kg MgO en 182 kg K2O per hectare, ervan uitgaande dat er 600-800 bomen per hectare zijn en geen bodembedekkers. Houd er rekening mee dat 1 ton = 1.000 kg en 1 hectare = 10.000 vierkante meter. Deze hoeveelheden worden normaal gesproken verspreid over 3-4 verschillende applicatiesessies gedurende het jaar. Bladmeststoffen met boor, zink en calcium worden toegevoegd op basis van bladanalyse. Bladvoedingsprogramma’s worden toegepast van de lente tot de oogst, maar de kritieke periode is 5-7 weken na de bloei. Als alternatief voegen veel boeren eenmaal per jaar 0,9 – 1,4 kg 12-12-17+2MgO per jonge boom toe, en 3 – 5,4 kg 12-12-17+2MgO per volwassen perenboom.

Dit zijn echter gewoon gangbare praktijken en de perentelers moeten ze niet blindelings volgen zonder zelf onderzoek te doen. Elk perceel is anders en heeft andere behoeften. Het controleren van de bodemvoedingsstoffen en pH is van vitaal belang voordat je een bemestingsmethode toepast. Stel bovendien dat een volledig dekkend irrigatiesysteem wordt gecombineerd met klaver of andere bodembedekkers in een dicht beplantingssysteem. In dat geval wordt de behoefte aan bemesting van perenbomen opmerkelijk verminderd. Dit komt omdat het bodembedekkers organisch materiaal produceert dat wordt afgebroken, waardoor essentiële voedingsstoffen aan de bodem vrijkomen (vraag een gecertificeerde agronoom).

 1. Perenboominformatie
 2. Hoe een perenboom uit zaad te laten groeien?
 3. Perenbomen in potten kweken
 4. Commercieel perenbomen kweken
 5. Perenboom klimaatomstandigheden
 6. Bodemvereisten en voorbereiding perenboom
 7. Vermeerdering en bestuiving van perenbomen
 8. Hoe plant je perenbomen?
 9. Waterbehoefte van perenbomen
 10. Vereisten voor perenboombemesting
 11. Snoeien van perenbomen
 12. Oogst en opbrengsten van perenbomen
 13. Perenboomplagen en ziekten
 14. Vraag en antwoord voor perenbomen

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.