Het schoonhouden van de boerderij is de sleutel tot het fokken van gezonde en goed gedijende varkens. De mest van varkens dient dagelijks uit de schuilplaatsen en varkensstallen weggehaald te worden omdat ze vliegen en insecten aantrekken. Tijdens warmere periodes is het gunstig om een ​​ventilator voor vee in de hokken te plaatsen zodat de ventilatie wordt bevorderd.

Boeren dienen na te gaan hoe ze de mest van hun varkens kunnen benutten. Ze kunnen het gebruiken als mest in voor eigen gewassen, weggeven of verkopen aan een andere boer of de mest verkopen aan een lokale handelaar. Het moet niet onderschat worden hoeveel mest een varken kan produceren. Geschat wordt dat een middelgroot varken van 50 kg in één jaar voor 720 kg aan mest produceert. Wanneer het voedselafval hierbij wordt opgeteld kan de jaarlijkse hoeveelheid afval van slechts één middelgroot varken meer dan 1000 kg bedragen. Daarom dient vooraf een afvalbeheersplan opgesteld te worden dat legaal, duurzaam en milieuvriendelijk is.

Varkensmest is een uitstekende meststof voor kruiden, groenten en zaden. De mest moet wel meer dan 5-6 maanden worden gecomposteerd voordat het aan de grond wordt toegevoegd. De aanschaf van 2 grote compostbakken per varken is een goed begin. Behalve varkensmest kun je grasmaaisel, bladeren en plantaardig keukenafval in de compostbak doen. Als vuistregel geldt dat de in de herfst geproduceerde varkensmest volgend voorjaar als compost aan de grond kan worden toegevoegd.

  1. Hoe fok je varkens?
  2. Varkenshokken – Ontwerpen van een varkensfokkerij
  3. Selecteren van varkens
  4. Hoe voer je varkens?
  5. Gezondheid, ziektes en symptomen van varkens
  6. Varkensmest productie en omgaan met mest
  7. Vraag en antwoord over varkens

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.