Blog Archief

Vraag en antwoord voor aardappels

Vraag en antwoord voor aardappels

Wanneer kan je aardappels poten? Het hangt af van het ras dat we gebruiken en de ligging van ons veld. Meestal planten we ze minstens twee weken na de laatste […]

Aardappeloogstopbrengst en – opslag – Hoeveel ton aardappelen van een hectare?

Aardappeloogstopbrengst en – opslag – Hoeveel ton aardappelen van een hectare?

Aardappels oogsten en bewaren – Aardappelopbrengst per hectare Een veelgebruikte vooroogst techniek wordt “killing” genoemd. Veel boeren “doden” de aardappelplanten door alle irrigatie stop te zetten, met mechanische middelen en/of […]

Aardappelplagen en ziekten – Belangrijkste aardappelziektes

Aardappelplagen en ziekten – Belangrijkste aardappelziektes

Gemeenschappelijke Aardappelplanten Plagen en Ziekten Helaas hebben aardappelplanten over de hele wereld vaak last van verschillende plagen en ziekten. De eerste voorzorgsmaatregel tegen plagen en ziekten is vruchtwisseling en grondbewerking. […]

Aardappelwatervereisten en irrigatiesystemen

Aardappelwatervereisten en irrigatiesystemen

Hoe irrigeer je aardappels – Vereisten voor irrigatie van aardappels De meest gebruikte irrigatiesystemen in de aardappelteelt zijn druppelirrigatie (arbeidsintensief) en beregening (met sprinklersystemen/sproeiers of waterkanonnen). Volgens de FAO is […]

Vereisten voor aardappelbemesting

Vereisten voor aardappelbemesting

Hoe bemest je aardappels – Algemene programma’s voor aardappelbemesting Allereerst moet je rekening houden met de bodemgesteldheid van je perceel door middel van halfjaarlijkse of jaarlijkse bodemonderzoeken voordat je een […]

Aardappels zaaien en plantafstand – Hoe ver plant je aardappels uit elkaar?

Aardappels zaaien en plantafstand – Hoe ver plant je aardappels uit elkaar?

Vereisten voor het zaaien van aardappels – Aantal aardappelplanten per hectare We beginnen met de aankoop van pootaardappels. Het is noodzakelijk om alleen gecertificeerde ziektevrije pootaardappels van legitieme verkopers te […]

Bodemvoorbereiding en bodemvereisten voor aardappels

Bodemvoorbereiding en bodemvereisten voor aardappels

Over het algemeen moeten we niet twee jaar achter elkaar aardappels op hetzelfde veld telen, omdat de grond dan uitgeput raakt en het gevaar van ziekteverspreiding aanzienlijk toeneemt. Een veelgebruikt […]

Aardappels telen voor winst

Aardappels telen voor winst

Een aardappelboerderij starten – Professionele aardappelteelt Aardappelteelt kan -mits rationeel en schaalbaar gedaan- een goede bron van inkomsten zijn, mits je beschikt over een goed doorlatende, vruchtbare grond met een […]

Hoe teel je aardappels? – Wat heeft een aardappel nodig om te groeien?

Hoe teel je aardappels? – Wat heeft een aardappel nodig om te groeien?

Teelt van aardappels in de achtertuin Pootaardappels (of aardappelzaden) worden in “ruggen” (heuvels) gepoot, waarbij we een zonnige plek op ons veld kiezen tijdens de late winter-lente (februari-april in de […]

Informatie over aardappelplanten

Informatie over aardappelplanten

Aardappelplant info en gebruik De aardappelplant (Solanum tuberosum) is een kruidachtige vaste plant die onder de grond eetbare knolgewassen produceert. Het is een lid van de familie van de Solanaceae, […]