Tag: Olijfteelt

Bodembeheer in olijventeelt

De natuurlijke omgeving, de selectie van een geschikt veld en lokaal aangepaste variëteiten, evenals de…