Blog Archief

Wat is de koolstofvoetafdruk?

Wat is de koolstofvoetafdruk?

Wat is de koolstofvoetafdruk? De koolstofvoetafdruk is de som van alle broeikasgassen (kooldioxide, methaan, distikstofmonoxide en andere) die door een activiteit, direct of indirect, in de atmosfeer vrijkomen. Als je […]