Risico management benaderingen in landbouw

Telers kunnen de impact van een theoretische toekomstige onverwachten, ongelukkige en onvoorziene shock verminderen door systematisch identificeren, analyseren en het controleren van productie, handelingen, markt/prijs, financieel, technologie, regulering, infrastructuur en menselijke of persoonlijke risico’s.
Vandaar nemen telers verschillende strategische tactieken aan voor het verhogen (of voorkomen van een verlaging in) productiviteit en/of toenemen van weerbaarheid en aanpasbaarheid (bv persoonlijk, financieel etc.). Deze gecombineerde groep aan tactieken en systematische benaderinen noemen we landbouwrisicomanagement (1).
Enkele van deze tactieken kunnen gefocust zijn op:
Productie, operationeel, prijs en marktrisico’s

 • Diversificatie van inkomstenbronnen door het planten van verschillende gewastypen, eenjarige en/of meerjarige en/of mengen van gewassen met een destructiebedrijf of viskwekerij, huurmachines aan derden.
 • Voorseizoen van jaarlijkse gewassen, geïnformeerd worden over marktgewoonten en manieren om landbouwproducten te verkopen die niet afhankelijk zijn van een overstrekte waardeketen die de prijs bij de boerderijdeur minimaliseren.
 • Kies een specifieke timing op te zaaien/planten, marktwinst maximaliserend met verkoop, kansen pakken waar ze er zijn als bepaalde goederen schaars zijn in een bepaalde markt.
 • Investeren in bewatering, het risico op droogte compenserend en het gewas duwend naar het hypothetisch maximale productiepotentieel.
 • De meest goedgezinde locatie voor een boerderij met betrekking tot de blootstelling aan overstroming, aardverschuiving, zonuren, etc.
 • Kiezen van een specifiek teeltsysteem (bv uitgebreid telen, intensief telen, kleine-schaal telen, grote-schaal telen en alle combinaties en variaties die voor kunnen komen, zoals teeltsystemen die bosbouw, aquacultuur of veeteelt activiteiten bevatten). Dieren kunnen bemesting die zeer rijk is aan stikstof en organische stof leveren, synergie hebbens met hun aanwezigheid met gewassen en gelimiteerde kosten aan chemische bemesters.

Financiële en infrastructurele risico’s

 • Budgeteren om een leidende maatstaaf te zetten van de boerderij’s operatie in termen van de balans, geldstroom en winst- en verliesrekening van het jaar of seizoen.
 • Vermijd het vragen voor krediet en in de schulden raken.
 • Als je om krediet vraagt, heb alltijd wat reserves in contanten of makkelijk liquideerbare middelen in het geval dat het gewas faalt en de lening niet kan worden terugbetaald als verwacht.

Institutionele en technologische risico’s

 • Identificeer en begrijp het regelgevingskader die de activiteit controleerd (bv limitaties op het gebruik van sommige types aan sterk vervuilende pesticiden of bemesters, afvalverwerking)
 • Aannemen van technologiën die de productiviteit verhogen, zoals machines, gebruik van mobiele telefoons om waarschuwingen van weergebeurtenissen te ontvangen en adoptie van electronisch overgebrachte landbouwvoorlichting.

Menselijke of persoonlijke risico’s

 • Blijf gezond en vermijd onnodige fysieke risico’s, zoals het niet respecteren van veiligheidsvoorzieningen met het gebruik van machines of aanbrengen van landbouwchemicaliën.
 • Zorg dat je ziekteverzekering een goede dekking heeft.

Gedragsmentaliteit (bv of het voorkeur hebben voor risico’s nemen of er terughoudend tegen zijn), historische ervaringen en marktbeschikbaarheid kan een drijfveer zijn voor het nemen van beslissingen voor het gebruik van financiële risico omzet mechanismen (bv credit, verzekering etc.). Als, als toevoeging, deze financiële producten makkelijk beschikbaar zijn en in de vraag van de teler voldoen, kunnen ze worden gebruikt om de blootstelling aan risico’s te compenseren.
Verzekering is extreem belangrijk in de overvloed aan verschillende risico management benaderingen die een teler kan nemen. Benoemenswaardig zijn voornamelijk het dekken van het productierisico dat voortkomt door verlies aan gewassen, bomen, dieren, gebouwen en machines, door weergebeurtenissen of ziekte. Het geeft de noodzakelijke gemoedsrust.

Referenties:

Choudary, V., Baedeker, T. and Johnson, T. (2015) Making the Risky Business of Agriculture ‘climate-smart’World Bank Blogs. World Bank Group. Available at: https://blogs.worldbank.org/voices/making-risky-business-agriculture-climate-smart (Accessed: November 10, 2022).

Lees meer in de artikelen hieronder:

Agriculturele verzekering en risico management

Risico management benaderingen in landbouw

Verzekering – een financieel hulpmiddel als compensatie en om risico’s te managen

Landbouwverzekering – Een financieel middel voor telers om het managementrisico te compenseren

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.