Er zijn meer dan 7.000 rijstvariëteiten die tegenwoordig worden verbouwd. Als vuistregel hebben we een ruime watervoorziening en lage arbeidskosten (of mechanische productiemiddelen) nodig om een ​​succesvol commercieel rijstveld te creëren.

Er zijn hoofdzakelijk 3 manieren om rijst te verbouwen:

  • Laagland- of padie-rijstteelt (de meerderheid van de wereldwijde commerciële rijstbouwgrond). Rijst wordt verbouwd in een land dat onder water staat, door regen of door irrigatie. De diepte van het water varieert van 5 tot 50 cm.
  • Drijvende en diepwater rijst. Rijst wordt verbouwd op een land dat sterk onder water staat. De waterdiepte overschrijdt 50 cm en kan oplopen tot 5 meter. Alleen bepaalde rijstsoorten kunnen op deze manier worden verbouwd.
  • Hooggelegen rijstteelt (een zeer klein percentage van het rijstland in de wereld). Rijst wordt verbouwd op niet-overstroomd land en het gewas is sterk afhankelijk van regenwater. Natuurlijke regenval is de enige manier om deze velden te irrigeren. In zo’n geval moeten we er rekening mee houden dat er een periode van 3 tot 4 maanden frequente regenval moet zijn, iets dat absoluut noodzakelijk is om de planten goed te kunnen ontwikkelen.

Over het algemeen beschermt water de rijstplanten tegen extreme kou en hitte. Het water voorkomt ook dat onkruid groeit.

  1. Rijstplant Wiki – Info en gebruik
  2. Rijst kweken – Complete rijstkweekgids van zaaien tot oogsten
  3. Rijstveld- en bodemvoorbereiding
  4. Rijst planten, zaaivereisten – Zaadsnelheid van rijst
  5. Nutriëntenbeheer in rijstgewassen – bemesting van rijstplanten
  6. Rijstoogst, opbrengst per hectare en opslag
  7. Rijst ziekten en plagen

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.