Persoonlijke hygiëne en GAP

Persoonlijke hygiëne is een van de belangrijkste factoren bij het voorkomen van een van de drie soorten besmetting (fysiek, biologisch of chemisch). Voordat ze de productiegebieden betreden, moeten boeren hun handen regelmatig en op de juiste manier wassen met desinfecterende middelen. Bij ziekteverschijnselen wordt geadviseerd de productielocatie niet te betreden. Werknemers moeten ook geschikte kleding en handschoenen dragen en korte en schone vingernagels hebben. Elke medewerker dient met vooraf bepaalde tussenpozen gebruik te maken van de juiste sanitaire voorzieningen. De toiletten moeten schoon zijn, volledig bevoorraad en zich op loopafstand van elk veld bevinden. Geadviseerd wordt om regelmatig drinkwater te testen op eventuele pathogene micro-organismen. Ten slotte is regelmatige training en opleiding van alle werknemers de sleutel tot het behouden van een schone werkplek en het voorkomen van voedselbesmetting. Idealiter moet elke medewerker over basis EHBO-vaardigheden beschikken.

Good Agricultural Practices (Goede landbouwpraktijken) – Samenvatting

Het begrijpen van de risico’s van besmetting

Gewas- en veldselectie, bodemvoorbereiding

Van zaaien tot oogsten

Vee en GAP

Persoonlijke hygiëne en GAP

Voedselvoorzieningsketen (juiste opslag en transport)

Dit artikel is ook beschikbaar in de volgende talen: English Español Français Deutsch हिन्दी العربية Türkçe Русский Italiano Ελληνικά Português Indonesia

Wikifarmer Redactie
Wikifarmer Redactie

Wikifarmer is een wereldwijde samenwerking met de missie om boeren over de hele wereld te helpen door het delen van kennis en deskundigheid. Wij geloven dat alle boeren ter wereld hun producten moeten kunnen laten zien, een prijs voor hun producten moeten kunnen noemen, en eerlijk moeten kunnen concurreren op de lokale of mondiale markt.