Beheer van onkruid in een katoenveld

Katoenplanten zijn erg gevoelig voor onkruid, dat agressief concurreert met de planten om water, zonlicht en waardevolle voedingsstoffen. Het is noodzakelijk dat alle boeren een gedegen onkruidbestrijdingsstrategie hebben voordat ze beginnen met zaaien. De noodzakelijke beheersmaatregelen kunnen aanzienlijk verschillen tussen landen, klimaatzones, wettelijk kader, productiemiddelen, enz. Vooral tijdens de eerste 60 dagen na het zaaien zal zelfs een zeer klein aantal onkruiden een negatief effect hebben op de groei van de planten en uiteindelijk op vezelproductie.

De eerste maatregelen tegen onkruid worden genomen bij de eerste grondbewerking, ruim voor het zaaien van zaden. Vervolgens, afhankelijk van de textuur van elk veld en het onkruid dat het meest voorkomt in elk gebied, bespuiten boeren vaak met verschillende chemicaliën totdat de planten goed ingeburgerd zijn (vraag een erkende agronoom bij jou in de buurt). Een cruciale stap naar een effectieve onkruidbestrijding is het frequent bewerken van het gebied tussen de rijen van de planten. Deze afstand varieert van 60 tot 120 cm, en de boer moet oppassen dat hij geen enkel deel van de katoenplant vernietigt terwijl hij/zij de grondbewerking uitvoert. Het ploegen van het gebied tussen de plantrijen vernietigt niet alleen nieuw ontwikkeld onkruid, maar verhoogt ook de beluchting van het veld. In gebieden waar geen moderne breedwerkende herbiciden worden gebruikt, ploegen boeren vaak een of twee keer per maand tijdens actieve groei en bewerken ze de grond opnieuw na de bloei (juni-juli in de meeste gebieden van de Verenigde Staten).

Veel ervaren boeren zaaien ook onmiddellijk na het oogsten van katoen tarwe of gerst om onkruid tot een minimum te beperken.

  1. Katoenplant informatie
  2. Hoe kweek je katoen?
  3. Kweekomstandigheden voor katoen
  4. Katoen zaaien, zaaisnelheid en plantenpopulatie
  5. Bestuiving van katoenplanten
  6. Vereisten voor katoenplantbemesting
  7. Vereisten voor katoen irrigatie
  8. Katoenoogst en opbrengsten
  9. Onkruidbestrijding bij katoenplanten
  10. Vraag en antwoord katoen

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.